VIONIC so softvérom INTELLO: Jediný prístroj pre váš kompletný elektrochemický výskum

Metrohm Autolab vám prináša novú generáciu elektrochemických pracovných staníc: Maximálne experimentálne možnosti, inteligentný softvér a najkomplexnejšie údaje.

VIONIC powered by INTELLO: Superior specification, Selectable Floating, Dynamic Interface, Second Sense (S2), Analog Scan

VIONIC obsahuje v prístroji ako štandard, bez nutnosti rozšírení:

 • Nadštandardné parametre


  maximálny prúd do ± 6 A, kompenzačné napätie až do ± 50 V, a EIS až do 10 MHz

 • Voliteľné uzemnenie


  umožňuje použiť ľubovolnú konfiguráciu meracej cely

 • Dynamické rozhranie


  jediný pohľadom na prístroj zistíte stav merania

 • Druhá Sense elektróda (S2)


  poskytuje ďalšie dáta meraním druhého potenciálu

 • Analógový sken


  pre veľmi presné meranie procesov na rozhraniach


  > Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií

Všestrannosť

VIONIC kombinuje nadštandardné parametre v jednom prístroji:

 • Kompenzačné napätie: ± 50 V
 • Štandardný prúd: ± 6 A
 • EIS frekvencia: až do 10 MHz
 • Interval vzorkovania: do 1 µs 

Efektivita

VIONIC so svojim softvérom INTELLO sú plné funkcií, ktoré šetria čas a optimalizujú pracovné postupyy:

 • Možnosť pracovných postupov pre výskumné ako aj rutinné merania.
 • Hlavné parametre zefektívňujú vaše pracovné postupy a umožňujú vám delegovať rutinné merania.
 • Vytvorte si svoje vlastné procesy pomocou jednoduchých príkazov v programe na úpravu procesov Procedure Sequence Editor.

> Ďalšie informácie o softvéri INTELLO

Bezpečnosť

Inteligentné funkcie zabezpečenia hardvéru a softvéru chránia vašu celu, laboratórium a dáta:

 • Ľahko prístupné tlačidlo cely zaisťuje bezpečnú manipuláciu a riešenie problémov
 • Ochrana proti osciláciám odpojí vašu celu a ochráni vzorku pred znehodnotením
 • Izolácia cely chráni vašu vzorku a váš prístroj

Zaujímalo by vás, čo dokáže VIONIC so softvérom INTELLO ponúknuť vášmu laboratóriu?

> Záujem o demo ukážku - kontaktujte nás

> Viac informácii o softvéri INTELLO