CVS systémy

CVS systémy na stanovenie organických aditív boli zahrnuté do portfólia produktov Metrohm pred viac ako 10 rokmi. 

Naše dlhoročné skúsenosti urobili z Metrohmu dôveryhodného partnera pre galvanický priemysel, čo dokazuje aj to, že sa na nás spoliehajú mnohí hlavní hráči v tejto oblasti, vrátane  Atotech and AT&S. Úzka spolupráca s výrobcami galvanických kúpeľov má za následok dve prístrojové línie, ktoré pokrývajú všetky predstaviteľné požiadavky užívateľov.

Elektródy

Pozrite si široký výber Metrohm elektród pre takmer každú možnú aplikáciu.

Elektródy Metrohm

VoltIC

Využite výhody kombinácie voltampérometrie a iónovej chromatografie, VoltIC je určený pre výkonnú stopovú analýzu.

VoltIC systémy

AT&S China Co. Ltd.

"Our cooperation started many years ago. Metrohm was part of the development of AT&S China. From the very beginning with one or two titrators to over twenty Metrohm titration and CVS systems today."

Qiang Chen, laboratory manager of AT&S China Co. Ltd., China

Atotech

"We have decided to invest in a Metrohm solution because […] only Metrohm’s VA system makes the relevant electrochemical and instrumental parameters fully accessible. Hence, we enjoy maximum flexibility in developing our own methods."

Bernd Lindemeier, head of method development in the chemical services unit at Atotech, Germany