Petrochemicals and biofuel

Petrochimie și biocombustibili

Țițeiul este un amestec foarte complex de hidrocarburi. Prin desalinizare, distilare și conversie, se transformă în fracțiuni de hidrocarburi de calitate superioară, cum ar fi parafine, aromatice, naftene și olefine. Diferitele rapoarte ale acestor așa-numiți compuși PIANO sunt amestecate pentru a produce diferite tipuri de combustibili și lubrifianți. Din ce în ce mai mult, combustibilii fosili sunt amestecați cu biocombustibili.


Atât procesele de amestecare și de rafinare sunt exigente și necesită o analiză precisă și fiabilă. Indiferent dacă aveți de-a face cu produse fosile sau biogene, suntem specialiști atunci când vine vorba de a le analiza în conformitate cu standardele internaționale.

Combustibili – Parafine, aromatice, naftene, olefine

Parafinele, aromaticele, naftenele și olefinele sunt principalele clase petrochimice din care provin sutele de compuși care alcatuiesc combustibili fosili volatili și semivolatili (de ex., benzina și motorina). Compoziția complexă a combustibililor necesită metode de analiză rapide și precise, atât în laborator cât și în proces.

Citiți mai multe ...

Biocombustibili

Multe cercetări se fac în domeniul tehnologiilor avansate pentru biocombustibili care minimizează impactul asupra mediului și care nu depind de materii prime alimentare și zone agricole întinse. Pe termen mediu, biocombustibilii din generația viitoare au potențialul de a deveni o parte crucială a viitorului nostru energetic. În acest context, analiza biocombustibililor joacă un rol decisiv, atât în cercetare și dezvoltare cât și în producție.

Citiți mai multe ...

Lubrifianți

Lubrifianții conțin un ulei de bază și un număr mare de aditivi pentru a conferi caracteristicile dorite. În timp ce uleiul de bază este de origine minerală, sintetică sau vegetală, principalele familii de aditivi sunt antioxidanții, detergenții, inhibitorii de coroziune, amelioratorii de vâscozitate, etc. Mai ales aditivii trebuie luați în considerare atunci când se analizează proprietățile chimice și fizice ale lubrifianților.

Citiți mai multe ...