Energy and power plant analysis

Energie și centrale electrice

Populații în creștere – aproximativ 80 de milioane în fiecare an – și țările industrializare crează nevoi uriașe pentru energie electrică. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) cererea de energie la nivel mondial va crește cu aproximativ 65% până în 2035. O parte importantă din energia necesară va continua să fie furnizată de către termo – centrale electrice mai ales pe bază de combustibili fosili și nucleari. Sursele "regenerabile" de energie, precum energia fotovoltaică (PV) vor fi un alt suport vertebral al aprovizionării cu energie. Așezarea energiei din surse regenerabile pe grilă necesită dispozitive puternice de stocare și de conversie a energiei, cum ar fi supercapacitoare, baterii, sau celule de combustibil.

Pentru ca aceste tehnologii să lucreze la eficiență maximă, toate elementele constitutive ale instalațiilor electrice trebuie să funcționeze la cel mai înalt nivel: fie că este vorba despre monitorizarea compoziției chimice a apei din centralele termice, prelucrarea chimică umedă a celulelor solare și electroliților de baterii, sau despre măsurători electrochimice ale dispozitivelor de stocare a energiei, Metrohm oferă soluția analitică adecvată.

Analize în centrale electrice

Cea mai mare parte a energiei electrice este generată de centralele cu combustibili fosili sau nucleare. Aceste metode de producere a energiei implică circuite de apă-abur care conduc turbinele. Condițiile extreme din reactoare sunt favorabile producerii coroziunii, ceea ce reduce producția centralei, cauzează timpi morți, sau chiar pune în pericol siguranța centralei.
Acesta este motivul pentru care monitorizarea chimiei apei în centralele electrice este de o importanță capitală. Citiți mai multe despre provocările cu care se confruntă centralele electrice și ce soluții poate oferi Metrohm:

Măsurarea coroziunii Chimia apei în circuite duble de apă Chimia apei în circuite triple de apă

Fotovoltaice

Celulele fotovoltaice (PV) sau celulele solare convertesc energia luminii direct în energie electrică. Materiale comune sunt formate din siliciu monocristalin sau policristalin , celule solare cu film subțire, sau a treia generație a celulelor multistrat.
Pe lângă analiza complet integrată a băilor pentru siliciu cristalin, film subțire (CIS/CIGS, CdTe, a-Si) și a altor tipuri de celule, oferim metode în timp real pentru controlul vitezelor de coroziune și caracteristicile de suprafață. În plus, oferim instrumente și metode pentru analize directe de procese (foto-)electrochimice în celule solare sensibilizate la culoare și în toate celelalte tipuri de celule solare.

Fotovoltaice

Stocarea și conversia energiei

Cererea și oferta de energie rareori coincid. În special, energia regenerabilă nu pot fi stocată foarte eficient și nu este, prin urmare, de multe ori la îndemână atunci când este nevoie. Sistemele de stocare a energiei electrochimice, chimice și electrice (EES) – în principal baterii, supercapacitoare și celule de combustibil – sunt mijloace promițătoare pentru a echilibra disponibilitatea și cererea de energie.
Metrohm este sinonim cu electrochimia și peste tot în lume cercetatorii utilizează instrumentele noastre sofisticate pentru producerea, caracterizarea și dezvoltarea de materiale și celule.

Stocarea și conversia energiei