Obsługa i konserwacja elektrod odniesienia

60728120 Reference Electrode (Voltammetry)
Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat obsługi i konserwacji elektrod odniesienia o następujących numerach 6.0728.x30 and 6.0728.x40.

FAQ


  • Elektroda odniesienia uległa wyschnięciu. Czy można ją zregenerować?