Webinar Center

Webinars Karl Fischer titration, potentiometric titration, ion chromatography, electrodes, NIRS

Przykłady aplikacji, praktyczne informacje na temat obsługi
i konserwacji aparatów,  rozwiązywania problemów i nie tylko ... 
- nasze seminaria internetowe dostarczają mnóstwo przydatnych informacji dotyczących różnych technik i gałęzi przemysłu.

Obejrzyj bezpłatnie filmy instruktażowe zarejestrowane w ostatnich latach. 

Po prostu wybierz technikę lub temat, który Cię interesuje.            

Jaka metoda lub temat Cię interesuje?Miareczkowanie KF: podstawy


Dowiedz się więcej na temat miareczkowania Karla Fischer’a, techniki piecykowej, wyboru odpowiedniego odczynnika oraz różnicy między miareczkowaniem wolumetrycznym i kulometrycznym.
Długość: 52 min.

Miareczkowanie KF: rozwiązywanie problemów


Uzyskaj pomocne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy wykonywaniu miareczkowania Karla Fischer’a: stabilizowanie wartości dryfu, czyszczenie i przechowywanie elektrod KF, przygotowanie próbek i inne.
Długość: 59 min.

Miareczkowanie KF: przydatne radyObejrzyj seminarium internetowe prowadzone przez firmy Metrohm oraz Merck, a dowiesz się więcej na temat właściwego podawania próbek do naczynia miarowego, dobierania odczynników i rozpuszczalników, czyszczenia oraz konserwacji elektrod KF i nie tylko. Wymagana jest rejestracja poprzez G.I.T. Laboratory Journal, aby obejrzeć to webinarium.

Przejdź do G.I.T. Laboratory Journal

KF titration and NIRS


Watch this on-demand webinar to learn how you can reduce daily maintenance of Karl Fischer equipment through the use of spectroscopic techniques.
You need to register with Lab Manager to watch this webinar.

Go to Lab Manager

Miareczkowanie: podstawy


Obejrzyj seminarium internetowe, aby dowiedzieć się więcej na temat metod miareczkowania, oznaczania miana i przygotowania próbki.
Długość: 43 min.

Miareczkowanie: Rozwiązywanie problemów


Film zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w miareczkowaniu.
Długość: 36 min.

Miareczkowanie i NIRS


Miareczkowanie i spektroskopia bliskiej podczerwieni w doskonałej synergii. Dowiedz się, jak skutecznie monitorować procesy produkcji polimerów.
Długość: 60 min.


IC dla wielu zastosowań


Webinarium prowadzone przez Select Science wraz z Metrohm pokazuje możliwości systemów chromatografii jonowej, które są zoptymalizowane pod kątem wielu zastosowań.
Długość: 1h 17 min.

Automatyczna kalibracja w chromatografii jonowej (IC)


Dowiedz się, w jaki sposób automatyczna kalibracja w chromatografii jonowej może pomóc zaoszczędzić czas i zagwarantować niezawodność wyników.
Długość: 44 min.

Analiza glifosatu i AMPA


Zobacz, w jaki sposób można oznaczyć glifosat i jego główny metabolit AMPA w wodzie pitnej metodą chromatografii jonowej.
Długość: 40 min.

IC do analizy żywności


W tym seminarium zorganizowanym przez Select Science dowiesz się o chromatografii jonowej stosowanej do analizy produktów spożywczych, np. produktów mlecznych, mięsa, ryb, napojów bezalkoholowych i wypieków. Zarejestruj się na stronie Select Science, aby obejrzeć ten webinar.

Przejdź do Select Science

Przygotowanie próbek w IC


Obejrzyj webinarium (na żądanie) i dowiedz się, jak wyeliminować problemy spowodowane przez składniki matrycy w próbce dzięki zastosowaniu technik przygotowania próbek bezpośrednio na
systemie analitycznym.

Przejdź do webinarium

NIRS w procesach farmaceutycznych


Webinarium prowadzone przez European Pharmaceutical Review i Metrohm dotyczy sposobu implementacji spektroskopii bliskiej podczerwieni w procesach farmaceutycznych.
Długość: 60 min.

Zoptymalizowana kontrola jakości przy użyciu NIRS


Dowiedz się więcej o zmniejszaniu kosztów kontroli jakości przy użyciu spektroskopii bliskiej podczerwieni. Niniejsze seminarium internetowe pokazuje, w jaki sposób firma Herbalife wdrożyła NIRS w swoich laboratoriach kontroli i zapewnienia jakości
Długość: 58 min.

NIRS w produkcji polimeru


Dowiedz się, jak NIRS może pomóc Ci w monitorowaniu produkcji polimerów. Seminarium jest wprowadzeniem do tematu i zawiera kilka przykładów zastosowań w firmie Cytec.
Długość: 60 min.

Analiza produktów do pielęgnacji ciała


Webinarium zawiera przegląd możliwości NIRS dla ilościowej i jakościowej analizy produktów stosowanych do pielęgnacji ciała (np. kremów, lakierów do włosów, detergentów i mydła), które zostały wdrożone w firmie Colgate Palmolive.
Długość: 60 min.

NIRS: wilgotność w suszarkach


Webinarium prowadzone przez European Pharmaceutical Review wraz z Metrohm jest źródłem informacji, w jaki sposób spektroskopia bliskiej podczerwieni może być użyta jako narzędzie PAT w monitorowaniu wilgotności w czasie rzeczywistym w różnych typach suszarek.
Długość: 60 min.

NIRS jako narzędzie PAT


Dowiedz się, jak spektroskopia bliskiej podczerwieni może być użyta jako narzędzie PAT, począwszy od identyfikacji surowców, kończąc na zintegrowanych aplikacjach procesowych.
Długość: 1 h 4 min.

NIRS i miareczkowanie


Miareczkowanie i spektroskopia bliskiej podczerwieni w doskonałej synergii. Dowiedz się, jak skutecznie monitorować procesy produkcji polimerów.
Długość: 60 min.

NIRS i oznaczanie wody


Dowiedz się o zaletach spektroskopii bliskiej podczerwieni w połączeniu z miareczkowaniem Karla Fischera w celu szybkiego oraz solidnego oznaczania wody w produktach do pielęgnacji ciała
i kosmetykach.
Długość: 53 min.

Analizy zgodne z normami


Podczas webinarium, eksperci w zakresie technik spektro-skopowych omawiają ostatnie
nowinki technologiczne w zakresie podręcznych analiza-torów Ramana oraz systemów
bliskiej podczerwieni (NIRSystems), które pozwalają na szybszą, bardziej
efektywną analizę zgodną z wymaganiami regulacyjnymi np. FDA. (Webinarium na żądanie)

Przejdź do webinarium

Ocena jakości polieterów za pomocą NIRS


Webinar będzie poświęcony kwestiom implementacji spektroskopii NIR w zakresie szybkiego oznaczania parametrów jakościowych polioli/polieterów, np. liczby hydroksylowej oraz jodowej, co ma na celu zwiększeniem przepustowości analiz i jednocześnie redukcję kosztów. (Webinarium na żądanie)

Przejdź do webinarium

Spektroskopia: Postaw na szybką i wydajną metodę NIR


Wieloparametrowa analiza chemikaliów, rozpuszczalników i polimerów często wymaga żmudnego pobierania próbek i czasochłonnego przygotowywania. Obejrzyj to webinarium i dowiedz się, jak spektroskopię NIR można zaadoptować do wykonywania popularnych analiz z zakresu chemii mokrej.

Przejdź do webinarium

Improved KF uptime through NIRS


Watch this on-demand webinar to learn how you can reduce daily maintenance of Karl Fischer equipment through the use of spectroscopic techniques.
You need to register with Lab Manager to watch this webinar

Go to Lab Manager

Pomiar pH: zrób to właściwie


Seminarium internetowe przedstawia podstawowe informacje o pomiarach pH, a także zawiera informacje na temat kalibracji elektrod, pomiarów oraz procedur konserwacji.
Długość: 47 min.

Elektrochemia


Badania i zastosowania elektrokatalizy


Podczas tego seminarium zaprezentowane zostaną rozwiązania dla badań z wykorzystaniem zaawansowanej elektrokatalizy (ECAT) wraz z przedstawieniem typowych aplikacji.
Długość: 60 min.

Bioanaliza z wykorzystaniem elektrod drukowanych


Obejrzyj webinarium, aby dowiedzieć się więcej o szybkim, prostym i czułym elektrochemicznej analizie biologicznej z wykorzystaniem elektrod zbudowanych w oparciu o obwody drukowane.
Długość: 56 min.

Testy korozji: Nieniszczące metody


Oglądając to webinarium, dowiesz się więcej na temat powszechnych, nieniszczących technik elektrochemicznych służących do badania korozji. 
Długość: 60 min.