W jaki sposób wyczyścić jednostkę wymienną Dosing Unit?

Biurety Dosing Unit wymagają regularnych sprawdzeń podczas których należy zdemontować wszystkie elementy jednostki, aby wyjąć szklany cylinder I poddać go czyszczeniu jeśli jest to konieczne.

Sprawdzenie powinno być wykonywane w interwałach miesięcznych lub nawet tygodniowych w przypadku kiedy używane odczynniki mają character silnie zasadowy, korozyjny lub są wysoce stężone. Jeśli używane są nieinwazyjne odczynniki, wtedy rutynowe sprawdzenie można ograniczyć do interwałów sześciomiesięcznych lub rocznych.

Instrukcja krok po kroku pozwalająca na wykonanie procedury czyszczenia jednostki wymiennej Dosing Unit