tiamo – Najczęściej zadawane pytania

Kopia zapasowa (“backup”)

 • Funkcja kopii zapasowej nie działa tak jak powinna

 • Kiedy w bazie danych tiamo pojawia się informacja <last backup>?

 • Jak można przywrócić bazę danych?

 • Pojawia się następujący komunikat: «Restoration not possible (015-137). Problems copying the database. Restoration cannot be carried out at present. Try again later.»

 • Czy mogę ustawić tworzenie kopii zapasowej jako usługę?


Klient/serwer

 • Kiedy wprowadzasz kolejnych klientów do systemu klient/serwer (tiamo multi), zawsze musisz być zalogowany na serwerze w systemie operacyjnym Windows.

 • Czy jest możliwe usunięcie konta klienta z listy zarejestrowanych kont w środowisku klient/serwer?

 • Awaria zasilania podczas pracy z oprogramowaniem tiamo client/server

 • Jak działa funkcja ponownego łączenia?

 • Permanentnie powtarzające się problem związane z przywróceniem połączenia.

Konfiguracja

 • Jak można z perspektywy czasu zmienić ID klienta?

Baza Danych

 • Gdzie zapisywane są dane w tiamo?

 • Jak baza danych jest zorganizowana?

 • W jaki sposób dane są transferowane?

 • Które dane są globalne, a które przypisane danemu klientowi?

 • Im więcej danych, tym oprogramowanie staje się coraz wolniejsze.

 • Zmiana nazwy bazy danych jest niemożliwa, dodatkowo pojawia się komunikat błędu potwierdzający, że baza danych jest w użyciu.


Oznaczenia

 • Jakie informacje są zawarte w oznaczeniu?

 • Wykorzystując narzędzie graficznego oszacowania krzywej, punkt końcowy (EP) nie jest kreślony jeśli na osi y1 wyświetlany jest parameter ERC

 • Jeśli widok bazy danych zostanie zmieniony, po czym baza danych zostanie zamknięta I otworzona ponownie, na ekranie pojawia się widok bazy danych przed dokonaną zmianą (zamiast nowego).

 • Wyniki zanikają po ich ponownym przeliczeniu.

 • Otworzenie bazy danych lub menadżera bazy danych zajmuje dużo czasu.

 • Usunięcie zapisów danych nie powoduje automatycznego zmniejszenia rozmiaru bazy danych.

 • Jeśli oznaczenia są przeglądane na dwóch różnych komputerach, wtedy występuje różnica w zbieżności czasów (np. różne czasy rozpoczęcia oznaczenia, itd).

 • Jeśli wybrane zostanie jedno lub więcej oznaczeń z bazy danych przy użyciu funkcji <Control chart>, a następnie wyświetlone okno zostanie przeniesione, to (czasami) powstają równolegle do osi linie (albo w oknie podrzędnym <Graph> lub w aktualnie otwartej karcie kontrolnej!).

Ogólne

 • Jakie wersje tiamo są kompatybilne z poszczególnymi systemami operacyjnymi Windows?

 • Kiedy wygaszacz ekranu znika, tiamo jest “wyszarzone”,co powoduje brak widoczności poszczególnych elementów – tylko ramkę okna.

 • Jakie uprawnienia dostępu powinienem wybrać dla plików systemowych oraz rejestru?

 • Drukowanie nie działa

 • Czy można używać firewall’a Windowsa I jakie ustawienia należy zastosować?

 • Jakie ustawienia powinny zostać wybrane, aby aparaty z serii Titrino oraz urządzenia 756/831 KF Coulometer bez problemu pracowały z oprogramowaniem Tiamo?

 • Nawet w przypadku uaktualnienia wersji oprogramowania tiamo 1.X do tiamo 2.x inne programy Metrohm nie pracują odpowiednio, a urządzenia nie są w dalszym ciągu rozpoznawane.

 • Podczas pracy z aparatami z serii Titrino, 700 Dosino jest wyświetlane jako 685, ale poza tym pracuje bez zarzutów.

 • Różne podajniki próbek (np. 814 o numerze firmware 5.814.0023) nie mogę zostać uaktualnione przez zainstalowanie nowego firmware’u.

Instalacja

 • Co jest właściwie instalowane podczas procedury instalacyjnej?

 • Jakie adaptacje oraz zmiany są wprowadzene przez narzędzie instalacyjne oprogramowania podczas procedury instalacji?

 • Po instalacji prawa użytkownika są różne. Mianowicie użytkownik zalogowany w trakcie instalacji ma pełne (lub specjalne) prawa.

 • Czy podczas instalacji może zostać użyty komputer z poziomu domeny?

 • Czy standardowe nakładki Windowsa mogą być uaktualniane i instalowane bez ryzyka negatywnego wpływu na system?

 • Czy oprogramowanie antywirusowe może zostać użyte?

Przetwarzanie danych

 • Usunięta została statystyka danej serii, ale pomimo tego seria nie została zakończona.

 • Po naciśnięciu polecenia [Stop] ścieżka wyjściowa nie jest realizowana, a tym samym żadne dane nie są zapisywane w bazie danych.

 • Jak można wypełnić tabelę próbek w sposób specyficzny dla danego użytkownika tak, że próbki przetwarzane w ten sposób są przypisane do użytkownika, który wypełnił kolumny tabeli.