Miareczkowanie KF – Wykonywanie oznaczenia miana titranta

Water standard for Karl Fischer Titration

Wiodący producenci odczynników chemicznych posiadają w ofercie certyfikowane wzorce wody wykorzystywane podczas oznaczeń miana titranta, które są polecane przez Metrohm. Dokładna masa zadozowanej objętości może być łatwo wyznaczona na zasadzie odwrotnego ważenia. Najczęściej wykorzystywanym , komercyjnie dostępnym, wzorcem wody do oznaczeń miana titranta, jest roztwór wzorcowy zawierający wodę na poziomie 10±0.1 mg/g.

Poza ciekłymi wzorcami wody, na rynku dostępne są również wzorce stałe, np. dwuwodny winian sodu, które mogą być wykorzystywane do oznaczeń miana titranta.

Filmy instruktażowe


Oznaczenie miana titranta przy użyciu certyfikowanego wzorca wody

  


Oznaczenie miana titranta przy użyciu wody destylowanej (precyzyjne dozowanie określonej objętości)

  


Oznaczenie miana titranta przy użyciu wody destylowanej (odwrotne ważenie)

  


Oznaczenie miana titranta przy użyciu dwuwodnego winianu sodu.

FAQs

  • Jak często miano powinno być wyznaczane?

  • Jaka jest optymalna wielkość naważki podczas wykonywania oznaczeń miana?

  • Wzrastające wartości podczas wyznaczania miana titranta z użyciem dwuwodnego winianu sodu.

  • Niska powtarzalność wyników kiedy miano jest oznaczane z wykorzystaniem dwuwodnego winianu sodowego.

  • Niska powtarzalność wyników podczas oznaczeń miana titranta z użyciem miana.