Napełnienie i kondycjonowanie kulometrycznego naczynka miareczkowego

851 Titrando with coulometric cell - Karl Fischer Coulometer
Kulometryczne naczynko miareczkowe jest napełniane 100 ml odczynnika KF. Jeśli używana jest elektroda generacyjna z diafragmą, wtedy przestrzeń katodowa powinna być uzupełniona dodatkowo ok. 5 ml katolitu. Prędkość mieszadła powinna być tak dobrana, aby zapewnić efektywne mieszanie w całej objętości miareczkowanego roztworu.

W przypadku wykorzystywania metody piecykowej podczas oznaczeń kulometrycznych, naczynko powinno być wypełnione odpowiednio większą ilością odczynnika, tj. 150 ml. Dodatkowo zalecane jest ustawienie mieszadła na maksymalną prędkość, aby zapewnić jak najbardziej efektywne mieszanie.FAQs

  • Co zrobić kiedy wartość dryftu jest zbyt wysoka?