Napełnianie oraz kondycjonowanie wolumetrycznego naczynka miareczkowego

Volumetric cell for Karl Fischer Titrators
Napełnianie oraz kondycjonowanie wolumetrycznego naczynka miareczkowego

Woda obecna w naczynku  jest miareczkowana podczas procesu kondycjonowania w celu uniknięcia otrzymania błędnych wyników. Istotnym elementem podczas kondycjonowania jest osiągnięcie możliwie niskiej i stabilnej wartości dryftu.
Filmy pokazowe 


Odpowiednie napełnienie naczynka miareczkowego medium pracującym

 


Kondycjonowanie naczynka miareczkowego

 FAQs

  • Co zrobić kiedy wartość dryftu jest zbyt wysoka?