Miareczowanie KF - Techniki podawania próbki

Technika podawania próbki do naczynka miareczkowego zależy głównie od konsystencji próbki. Filmy instruktażowe prezentują różne możliwości dozowania próbek ciekłych, lepkich oraz stałych do naczynka miareczkowego.

Filmy instruktażowe


Próbki ciekłe

 


Próbki lepkie

 


Próbki stałe

FAQs

 • Co zrobić kiedy wartość dryftu jest zbyt wysoka?

 • Ile próbki powinno się odważyć do naczynka miareczkującego?

 • Co należy zrobić, aby poprawić uwalnianie wilgoci z próbki?

 • Miareczkowanie nie może się zakończyć. Jaka może być tego przyczyna?

 • W jaki sposób rozpoznać reakcję uboczną?

 • Jak można zapobiec reakcjom ubocznym?

 • Występuje przemiareczkowanie roztworu, zmiareczkowany roztwór ma barwę od ciemnożółtej do brunatnej zamiast  jasnożółtej. Jak temu zapobiec?

 • Wolumetryczne miareczkowanie KF jest bardzo wolne.

 • Niska powtarzalność uzyskiwanych wyników

 • Czemu uzyskiwane wyniki są za wysokie?

 • Czemu uzyskiwane wyniki są zbyt niskie?

 • Jak często powinno się wymieniać medium pracujące?