Instalowanie elektrody odniesienia

60728120 Reference Electrode (Voltammetry)
Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrody odniesienia.

FAQs

  • Chlorki powodują interferencje podczas oznaczeń. Czy można użyć innego elektrolitu wewnętrznego zamiast KCl?

  • Potas powoduje interferencje podczas oznaczenia. Czy można użyć innego elektrolitu wewnętrznego zamiast KCl?

  • W metodyce aplikacyjnej wyszczególnione są różne rodzaje elektrod odniesienia. Czy w tej sytuacji można użyć standardowej chlorosrebrowej elektrody odniesienia?

  • Istnieje konieczność wykonywania pomiarów w roztworze niewodnym. Który elektrolit wewnętrzny należy użyć podczas pracy z elektrodą odniesienia?