Miareczkowanie KF - FAQ

Na liście najczęściej zadawanych pytań można znaleźć informacje dotyczące wszystkich aspektów wolumetrycznego oraz kulometrycznego  miareczkowania Karla Fischera.


Instalacja

 • Co zrobić w przypadku kiedy pompa nie działa poprawnie?

 • Jak często sito molekularne powinno być wymieniane?

 • W jaki sposób należy regenerować sito molekularne?

 • Kiedy należy wymienić septy, uszczelki o-ring oraz teflonowe szlify?

 • Jakie numery katalogowe posiadają części podlegające zużyciu i eksploatacji?

 • W jaki sposób serwisować jednostkę dozującą (Dosing Unit) oraz jednostkę wymienną (Exchange Unit)? (do wolumetrycznego miareczkowania KF)

 • Jak często Dosing/Exchange Unit powinny być przygotowane (Przygotowanie/ funkcja <Prep>)? (do wolumetrycznego miareczkowania KF)

 • Jakie oceny są zalecane kiedy wolumetryczny titrator KF nie będzie używany lub nie był używany przez dłuższy okres czasu?

 • Jaką rozdzielczość powinna mieć waga analityczna?

 • W jaki sposób należy czyścić elektrodę wskaźnikową?

Oznaczenie miana titranta (konieczne tylko podczas wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischera)

 • Jak często miano powinno być wyznaczane?

 • W jaki sposób wykonywać oznaczenie miana titranta?

 • Wzrastające wartości podczas wyznaczania miana titranta z użyciem dwuwodnego winianu sodu.

 • Niska powtarzalność wyników kiedy miano jest oznaczane z wykorzystaniem dwuwodnego winianu sodowego.

 • Jaka jest optymalna wielkość naważki podczas wykonywania oznaczeń miana?

 • Niska powtarzalność wyników podczas oznaczeń miana titranta z użyciem miana.

Operacje z próbką

 • Co zrobić kiedy wartość dryftu jest zbyt wysoka?

 • Ile próbki powinno się odważyć do naczynka miareczkującego?

 • Co należy zrobić, aby poprawić uwalnianie wilgoci z próbki?

 • Miareczkowanie nie może się zakończyć. Jaka może być tego przyczyna?

 • W jaki sposób rozpoznać reakcję uboczną?

 • Jak można zapobiec reakcjom ubocznym?

 • Występuje przemiareczkowanie roztworu, zmiareczkowany roztwór ma barwę od ciemnożółtej do brunatnej zamiast  jasnożółtej. Jak temu zapobiec?

 • Jak często powinno się wymieniać medium pracujące?

 • Wolumetryczne miareczkowanie KF jest bardzo wolne.

 • Niska powtarzalność uzyskiwanych wyników

 • Czemu uzyskiwane wyniki są za wysokie?

 • Czemu uzyskiwane wyniki są zbyt niskie?

Odczynniki

 • Jakie odczynniki są używane podczas miareczkowania KF?

 • Gdzie można kupić odczynniki KF?


Walidacja

 • W jaki sposób powinien być kwalifikowany aparat do oznaczeń KF?

 • Jak często aparat do oznaczeń KF powinien być kwalifikowany?