Instalowanie elektrody pomocniczej

Elektroda pomocnicza nie wymaga konserwacji i może być użyta od razu po wyjęciu z opakowania. Po intensywnym przepłukaniu wodą demineralizowaną elektroda pomocnicza może być wykorzystywana bezpośrednio. Niewymagane są żadne inne kroki przygotowania.