Woltamperometria

Woltamperometria to technika charakteryzująca się wysoką czułością, odpornością na interferencje spowodowane wysokimi stężeniami rozpuszczonych soli 
oraz niskimi kosztami zakupu wyposażenia
i eksploatacji.

Może być także wykorzystywana do specjacji, np. rozróżniania analitów na różnym stopniu utlenienia. Od ponad pół wieku zdobywamy doświadczanie w woltamperometrii, oferując
Ci nie tylko wydajny system pomiarowy,
ale również szeroki zakres aplikacji
oraz profesjonalne wsparcie.

Elektrody

Zapoznaj się z szerokim wyborem elektrod Metrohm oferowanych
do praktycznie każdej możliwej aplikacji.

Elektrody

PILS

Analizuj aerozole wykorzystują chromatografię jonową
oraz woltamperometrię: PILS wprowadzi aerozole do strumienia próbki cieczy, czyniąc je możiwymi do wykonania analizy śladowej.

PILS

Przygotowanie próbki

Zajmujesz się próbkami zanieczyszczonymi organiką? Mineralizator UV od Metrohm uczyni je gotowymi do woltamperometrycznej analizy śladowej.

Przygotowanie próbek

VoltIC

Odkryj korzyści płynące z połączenia dwóch technic woltamperometrii
i chromatografii jonowej w jeden wydajny system VoltIC do analizy śladowej.

systemy VoltIC