Szybsza kontrola jakości przy niższych kosztach operacyjnych z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni.

Szybkość, łatwość obsługi i prostota - oto, co wyróżnia NIR:

  • Szybka, wieloparametrowa analiza z możliwością uzyskania wyniku w czasie poniżej minuty

  • Nie wymaga odczynników i przygotowania próbek
  • Rutynowa analiza, możliwa do wykonania przez osoby, które nie są specjalistami z dziedziny spektroskopii

Zaoszczędź ponad 90% na kosztach eksploatacji!

Ta biała księga, zawiera sekcję z podstawowymi informacjami na temat spektroskopii w bliskiej podczerwieni.  Opisuje, w jaki sposób NIR może być wykorzystywany do kontroli jakości, przybliża rzeczywiste możliwości zastosowania w branży polimerowej i petrochemicznej oraz szczegółowo przedstawia przykładowe obliczenie ROI

Pobierz białą księgę [ang. wersja językowa]

Korzyści wykorzystania spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w kontroli jakości (KJ)

Co to jest spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRS)?

NIRS jest metodą spektroskopową, która skupia się na regionie bliskiej podczerwieni widma elektromagnetycznego, tj. 780 do 2500 nm. Wraz ze spektroskopią w średniej podczerwieni (głównie FT-IR) i spektroskopią Ramana, spektroskopia w bliskiej podczerwieni należy do grup technik spektroskopii wibracyjnej. Pierwsze spektrometry bliskiej podczerwieni opracowano w latach 80 do zastosowań przemysłowych i analiz chemicznych. Istnieją dwa główne typy analizatorów NIR: spektrometr oparty na transformacji Fouriera (FT-NIR) i spektrometr rozpraszający NIR (skanujący). Zaletą spektrometrów od Metrohm, dyspersyjnych z monochromatorem i siatką holograficzną jest to, że łączą one spektroskopię w zakresie widzialnym (Vis) i bliskiej podczerwieni (NIR) i są w stanie przeprowadzić analizę jakościową (identyfikację/klasyfikację) oraz ilościową szeregu parametrów w jednym przebiegu analitycznym. 

Jakie zastosowanie ma NIRS?

Spektroskopia w bliskiej podczerwieni znajduje wiele zastosowań w procesach kontroli jakości i zapewnianiu jakości procesów technologicznych na etapie określania chemicznych i fizycznych parametrów próbek. Zatem jest to odpowiednia metoda do wykorzystania w różnych branżach, np. w produkcji chemicznej, farmaceutycznej, petrochemicznej oraz w produkcji polimerów, kosmetyków, pulpy i papieru, oleju palmowego i wielu innych.

Jakie są zalety NIRS w porównaniu z technikami mokrej chemii?

Spektroskopia w bliskiej podczerwieni ma kilka zalet w stosunku do tradycyjnych technik mokrej chemii:

  • NIRS nie wymaga potencjalnie toksycznych rozpuszczalników i odczynników, dlatego jest to technika z zakresu tzw. „zielonej chemii”, przyjazna dla środowiska
  • Spektrometry NIR mogą być obsługiwane przez osoby , które nie specjalizują się w chemii, to znaczy, że znajomość reakcji chemicznych i analiza chemiczna nie jest konieczna. Czas zapoznawania się z użytkownikiem jest krótki, co oznacza, że ​​szkolenie personelu jest szybkie
  • Spektroskopia NIR jest nieniszcząca techniką, co oznacza, że ​​próbki nie są niszczone ani modyfikowane chemicznie podczas analizy, a zatem mogą być ponownie użyte
  • NIRS jest szybka, zapewniająca dokładne wyniki w czasie krótszym niż minuta
  • NIRS ma możliwości wieloparametrowe, to znaczy, że w wielu przypadkach więcej niż jeden parametr można określić w jednym przebiegu analitycznym

Większość użytkowników cieszy się znacznymi oszczędnościami kosztów i istotną oszczędnością czasu podczas przeprowadzania analiz przy użyciu spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) zamiast z użyciem technik chemii mokrej. Po zainwestowaniu w spektrometr NIR, próg rentowności jest na ogół szybko osiągany, a obliczenia zwrotu z inwestycji (ROI) wykazują bardzo pozytywny wynik.