Rozszerzenie zakresu IC - techniki łączone

Hyphenated techniques

Połączenie chromatografów jonowych firmy Metrohm z zaawansowanymi systemami pomiarowymi (np. Pils, Marg
lub CIC) lub z uniwersalnymi, bardzo czułymi systemami detekcji (IC-MS, IC-ICP / MS) znacznie rozszerza zakres stosowania chromatografii jonowej.  

Inną opcją jest połączenie Metrohm IC z innymi technikami analitycznymi z naszej oferty
jak miareczkowanie i woltamperometria.
TitrIC i VoltIC łączą w sobie możliwość jednoczesnego oznaczania kilku parametrów
z wykorzystaniem jednego systemu pomiarowego.

Systemy Łączone (17)

Więcej modeli i konfiguracji dla Systemy Łączone (17)

Monitoring powietrza

Zanieczyszczenie powietrza jest efektem ubocznym uprzemysłowienia i zaczyna być coraz częstszym problemem.

Zanieczyszczenie powietrza jest efektem ubocznym szybkiego uprzemysłowienia i stało się zjawiskiem powszechnym. W połączeniu
z
zaawansowanymi systemami pomiarowymi, chromatografy jonowe są odpowiednim narzędziem do kompleksowej kontroli krytycznych parametrów zanieczyszczeń w powietrzu.

Monitoring powietrza 24/7 z systemem MARGA 

MARGA (A Monitor for Aerosols and Gases) to dedykowane rozwiązanie do monitorowania online powietrza. 

MARGA gromadzi ładunek jonów (kationów i anionów) z aerozolem i część gazową o określonej objętości powietrza, przeprowadza je do roztworu, a następnie wprowadza na podwójny chromatograf jonowy w celu późniejszej analizy.  

Dowiedz się więcej o MARGA tutaj.

Urządzenie przeprowadzające cząstki stałe w ciekłe (PILS)

PILS (Particle Into Liquid Sampler ) - w skrócie urządzenie, które przenosi aerozole
z określonej objętości powietrza do fazy wodnej.

PILS może być połączony z dowolnym chromatografem jonowym firmy Metrohm do analizy wielu parametrów aerozoli. Dowiedz się więcej o tym systemie tutaj.

Chromatograf jonowy z komorą spalania

Combustion IC (CIC) – połączenie chromatografu jonowego z komorą spalania rozszerza zakres automatyzacji chromatografii jonowej
do wszystkich rodzajów próbek palnych. W CIC próbki są trawione przez pirolizę w piecu.

Powstałe związki gazowe przechodzą do roztworu absorpcyjnego, który jest przenoszony do chromatografu jonowego do późniejszego nastrzyku
i analizy. CIC jest preferowanym sposobem określania różnych halogenów i siarki w matrycach od ciał stałych przez próbki ciekłe aż do gazów pod ciśnieniem i gazów LPG.

 • W pełni zautomatyzowany do rutynowych analiz
 • Metoda spalania próbek z doskonałą powtarzalnością i dokładnością wyników
 • Analiza jakościowa i ilościowa dla każdego z halogenów oddzielnie

Combustion IC spełnia wymagania norm

 • ASTM D7359-14 Standardowa metoda badania całkowitej zawartości fluoru, chloru i siarki w węglowodorach aromatycznych  i ich mieszaninach poprzez utleniające pirohydrolityczne spalanie a następnie detekcję na chromatografie jonowym (Combustion Ion Chromatography, CIC, Chromatografia jonowa z systemem spalania)
 • UOP991-11 Chlorki, fluorki i bromki w cieczach organicznych za pomocą Combustion Ion Chromatography, CIC, chromatografii jonowej z systemem spalania
 • ASTM D5987-96 (2007) Standardowa metoda oznaczania fluoru całkowitego w węglu i w koksie po spaleniu z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej lub chromatografu jonowego (Combustion Ion Chromatography, CIC)
 • ASTM WK 24757 Oznaczanie F, Cl, S w LPG
 • ASTM D7994-17 Standardowa metoda oznaczania całkowitej zawartości fluoru, chloru i siarki w ciekłej ropie naftowej (LPG) poprzez utleniające pirohydrolityczne spalanie a następnie detekcję na chromatografie jonowym (Combustion Ion Chromatography, CIC, Chromatografia jonowa z systemem spalania)

Sprawdzone aplikacje dla CIC

 • istotne dla środowiska substancje (olej, odpady z tworzyw sztucznych, szkła, węgiel aktywny itp.)
 • komponenty elektroniczne (płytki drukowane, żywica, kabli,
  izolacji itp.)
 • paliwa (benzyna, nafta, ropa naftowa, olej opałowy, węgiel, butan, propan, gaz ziemny, katalizatory itp.)
 • tworzywa sztuczne (polimery, takie jak polietylen, polipropylen itp.)
 • barwniki (pigmenty, farby itp.)
 • farmaceutyki (substancje surowców, półproduktów, wyrobów gotowych itp.)
 • żywność (oleje, przyprawy, aromaty i zapachy itp.)

Do pobrania

Łączone pomiary dla kompleksowej analizy jonów

Kompleksowa analiza składników jonowych w wodzie może wymagać pomiarów bezpośrednich, miareczkowania, chromatografii jonowej i woltamperometrii. TitrIC Vario Pro łączy w sobie te techniki w jednym systemie analitycznym kontrolowanym przez sprawdzone oprogramowanie MagIC Net.

TitrIC Vario pro – analiza wieloparametrowa - połączenie miareczkowania
i chromatografii jonowej

Zalety

 • W pełni zautomatyzowana analiza wszystkich składników jonowych
 • Jeden zbiorczy raport ze wszystkimi parametrami
 • jeden podajnik próbek dla trzech technik analityczne
  (pomiar bezpośredni, miareczkowanie i IC)
 • Kompatybilność z technikami przygotowania próbek MISP
 • Zgodność z FDA

Łatwość obsługi

TitrIC Vario Pro jest w pełni zautomatyzowany i pozwala na bezobsługową pracę od chwili wypełnienia tabeli próbek oraz naciśnięcia przycisku start.

Jeżeli którykolwiek z parametrów wykracza poza określone wcześniej granice, TitrIC Vario pro wysyła komunikat o błędzie np. przez e-mailem bądź smsem. Na polecenie użytkownika system jest natychmiast wyłączany.

Wysoce elastyczny

TitrIC Vario pro może być rozbudowany w dowolnym czasie w akcesoria
do przygotowania próbki MISP, np. rozcieńczanie inline.

Ty decydujesz, czego chcesz użyć

TitrIC Vario Pro pozwala użytkownikowi na pełną dowolność - możesz uruchomić tylko miareczkowanie i wykonać pomiar przewodności, bądź użyć tylko chromatografu jonowego
lub skorzystać z pełnego zakresu w danym systemie.

Stworzone dla Ciebie

Jeżeli już korzystasz z przyrządów firmy Metrohm, pomożemy Ci doposażyć istniejący zestaw do miareczkowania lub chromatograf jonowy do systemu TitrIC Vario pro.

Doskonała niezawodność

Po określonej liczbie próbek  TitrIC Vario pro automatycznie nastrzykuje wzorzec testowy.

Jeżeli którykolwiek ze wzorców jest poza zakresem, system TitrIC Vario pro ponownie automatycznie się skalibruje.

Do pobrania

VoltIC Professional - połączenie woltamperometrii i chromatografii jonowej

VoltIC Professional łączy chromatografię jonową i woltamperometrię w jeden system do analizy jonów na poziomie ultraśladów. Dowiedz się więcej o VoltIC Professional tutaj.

Do pobrania

IC/MS oraz IC-ICP/MS – połączenie chromatografii jonowej ze spektrometrem mas

Możesz rozszerzyć zakres stosowania chromatografu jonowego poprzez podłączenie
do niego spektrometru mas (IC-MS) lub spektrometru mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie\(IC-ICP/MS).     
                                                                                                                                                                                                                                                              W rezultacie można skorzystać ze zwiększonej czułości i selektywności. A to pozwala na wykonanie oznaczeń, dla których maksymalna niezawodność jest koniecznością, np. monitoring zanieczyszczeń toksycznych (takich jak kwasy halogenooctowych - HAA) w wodzie pitnej. Oprócz danych ilościowych, otrzymujemy dane jakościowe o badanej próbce bez wpływy matrycy.

IC/MS system