Uproszczone oznaczanie siarczynów w żywności i napojach za pomocą chromatografii jonowej

Metrohm opracował i zoptymalizował dwie metody oznaczania siarczynów w matrycach żywności i napojów za pomocą chromatografii jonowej z zastosowaniem detekcji amperometrycznej
lub konduktometrycznej. Metody te sprawiają, że oznaczanie siarczynów jest prostsze, wydajniejsze i tańsze.

Zalety chromatografii jonowej przy użyciu detekcji amperometrycznej:

 • Wysoka czułość dla dokładnego oznaczenia ilościowego od 0,2 mg / kg
 • Odpowiednia do szerokiej gamy produktów spożywczych, (również o ciemniejszym zabarwieniu)
 • Dobra stabilność sygnału i powtarzalność wyników
 • Zautomatyzowana metoda czyszczenia elektrody (zgłoszona do opatentowania) eliminuje czasochłonne czynności czyszczenia ręcznego i przedłuża żywotność elektrody

Zalety chromatografii jonowej przy użyciu detekcji konduktometrycznej:

 • Precyzyjne oznaczenie ilościowe przy 10 mg /kg i dla wyższych stężeń siarczynów w żywności
  o niskim ładunku organicznym

determinacja siarczynów w próbkach pożywczych , napojach np. winie
Nota aplikacyjna - oznaczanie siarczynów w produktach żywnościowych i napojach

Dowiedz się więcej o zoptymalizowanych metodach prostszego oznaczania siarczynów!

Bezpłatna biała księga przedstawia właściwości chemiczne siarczynów w żywności i oficjalne wytyczne dotyczące tego szeroko stosowanego dodatku. Wyjaśnia historyczne metody oznaczania, takie jak metoda Moniera-Williamsa wraz z ich wadami, a także zawiera szczegółowy przegląd dwóch zoptymalizowanych metod oznaczania siarczynów (IC z detekcją amperometryczną
i konduktometryczną).

Pobierz białą księgę

Zalety chromatografii jonowej (IC) do kontroli jakości w przemyśle spożywczym

Analiza żywności i napojów jest trudna - nie tylko ze względu na dużą liczbę analitów, które muszą być monitorowane zgodnie z krajowymi
i międzynarodowymi normami i standardami, ale także ze względu na matrycę wielu produktów spożywczych. Chromatografia jonowa stała się standardową techniką analizy żywności
i napojów, która odpowiada na następujące wyzwania:

 • IC to łatwa w użyciu i sprawdzona technika analityczna
 • IC może określić ilościowo wiele składników w jednym przebiegu
 • IC oferuje zautomatyzowane przygotowywanie próbek inline, takie jak dializa, filtracja i rozcieńczanie, co pomaga zaoszczędzić czas i zredukować do minimum podatne na błędy i czasochłonne czynności wykonywane ręcznie

Porównanie chromatografii jonowej do innych technik analitycznych

 • HPLC, metody mokrej chemii i metody derywatyzacji często wymagają zastosowania toksycznych i biologicznie aktywnych chemikaliów. Narażenie personelu laboratorium i usuwanie odpadów powoduje, że te techniki analityczne są ryzykowne i kosztowne. IC jest techniką bezpieczną i nie wytwarza odpadów chemicznych. Zaawansowane rozwiązanie, takie jak kolumny o małej średnicy oraz system STREAM (Suppressor Treatment Reusing Eluent After Measure), dzięki któremu jest możliwe ponowne użycie eluentu są rozwiązaniami, któte pomagają zredukować zużycie chemikaliów do minimum.​
 • Techniki łączone (e.g., GC-MS, LC-MS/MS) są wszechstronne, ale również są  bardzo złożone. Dodatkowo generują one wysokie koszty operacyjne, ponieważ wymagane są drogie gazy czy też skomplikowane etapy przedanalitycznej derywatyzacji, a ich obsługa możliwa jest tylko
  i wyłącznie przez ekspertów. Chromatografia jonowa to prosta, kompaktowa i bezpośrednia technika, która przynosi wiele korzyści dzięki łatwości użycia oraz niższym kosztom aparatu analitycznego i jego eksploatacji oraz konserwacji.

Jak może pomóc Metrohm IC

Metrohm IC oznacza solidne instrumenty, szwajcarską jakość i globalne wsparcie. Ponadto Metrohm IC oferuje wiele zautomatyzowanych technik przygotowywania próbek inline dla uproszczonej analizy żywności i napojów: ultrafiltracja inline (Inline Ultrafiltration), dializa inline (Inline Dialysis), rozcieńczanie inline (Inline Dilution), ekstrakcja inline (, Inline Extraction), eliminacja matrycy inline (Inline Matrix Elimination), wstępne zatężanie inline (Inline Preconcentration), odgazowywanie inline (Inline Degassing).