Przygotowanie próbki VA - mineralizacja UV 

909 UV Digester with operator

Woltamperometria, będąc metodą bardzo selektywną, może być wykorzystywana
w przypadku próbek o wysokim stopniu zasolenia.

Jednakże organiczne zanieczyszczenia próbki mogą niekorzystnie wpływać na prowadzenie pomiarów. Mineralizator 909 UV Digester poprzez zastosowanie fotolizy UV, szybko
i efektywnie rozkłada składniki organiczne, umożliwiając prowadzenie rzetelnych pomiarów.

Główne zalety

 • odpowiedni dla przeźroczystych próbek
  z niskim lub średnim obciążeniem organicznym

 •  
 • równoczesna mineralizacja do 12 próbek w tym samym czasie

 •  
 • zminimalizowane ryzyko zanieczyszczenia próbki
  z uwagi na bardzo niewielką ilość wymaganych reagentów niezbędnych do procesu fotolizy

 •  
 • metoda rekomendowana przez liczne normy

 •  
 • Kontrolowana temperatura i czas mineralizacji
 •  

Mineralizacja UV: Jak to działa?

Po dodaniu do próbki niewielkiej ilości H2O2, będącego inicjatorem reakcji, próbka poddawana jest działaniu promieni UV o długości fali 200-400 nm, wytwarzając rodniki OH, które spontanicznie reagują
z molekułami organicznymi.

W efekcie tej reakcji molekuły te zostają rozłożone do cząsteczek
o niskiej masie molowej, takich jak CO2, H2O, N2, lub NH3, które
to nie przeszkadzają w prowadzeniu analiz VA.

Efektywne przygotowanie próbki a obowiązujące normy

W przypadku transparentnych próbek o niskim lub średnim obciążeniu organiką, np. próbki o zawartości węgla do 100 mg/L, mineralizacja UV jest jedną z zalecanych metod. Normy, które zalecają przygotowanie próbki poprzez fotolizę UV:
 • DIN 38406, część 16: Woltamperometryczne oznaczanie of cynku, kadmu, ołowiu, miedzi, talu, niklu, kobaltu
 • DIN 38406, część 17: Oznaczanie uranu – Metoda wykorzystująca adsorpcyjną woltamperometrię strippingową dla próbek wody powierzchniowej, wody surowej i wody do picia.

W pełni zautomatyzowana mineralizacja

Mineralizator 909 UV Digester obsługuje Twoje próbki
w pełni automatycznie.

Do 12 próbek, umieszczanych centrycznie dookoła lampy UV poddawane są identycznej, stałej radiacji w tym samym czasie.

 

Fotoliza w kontrolowanych warunkach

Po umieszczeniu próbek 909 UV Digester, ustawieniu czasu
i temperatury mineralizacji, użytkownik może być pewien,
iż proces prowadzony jest w zadanych warunkach:

czujnik temperatury Pt1000 mierzy temperaturę w próbce referencyjnej,
a zintegrowany mikroprocesor utrzymuje ją zgodnie z zadanymi parametrami.

NIE dla wyparowywania i strat

Odpowiednio zaprojektowane korki PTFE, umieszczone na każdej kwarcowej fiolce z próbką, zapobiegają parowaniu próbki.

Oznacza to także, że mineralizator 909 UV może być wykorzystywany
do przygotowania próbek zawierających arsen, rtęć lub selen, które wykazują właściwości lotne w podwyższonej temperaturze lub łatwo tworzą lotne związki.

Chłodzenie

Lampa UV będąca sercem mineralizatora 909 UV Digester wytwarza ciepło, które jest rozpraszane za pomocą umieszczonego w przyrządzie wentylatora. Chłodzenie powietrzem ma swoje istotne zalety, gdyż nie wymaga stosowania dodatkowego czynnika chłodzącego jakim jest zazwyczaj woda wodociągowa..

Łatwa i bezpieczna obsługa

909 UV Digester w swojej konstrukcji posiada dwie sekcje:
mokrą i kontrolną

Ta druga sekcja odpowiada za funkcjonowanie przyrządu, i poprzez wyświetlacz dostarcza informacji o przebiegu mineralizacji. Użytkownik przyrządu chroniony jest przed szkodliwym promieniowaniem UV
za pomocą ekranu montowanego na mineralizatorze.

Do pobrania