PILS

PILS – Particle into Liquid Sampler

Particle Into Liquid Sampler (Pobornik Cząstek zawieszonych do Cieczy),
w skrócie PILS, przenosi aerozole
ze strumienia powietrza to fazy ciekłej.

Z uwagi na swój charakter przenoszone drogą powietrzną cząsteczki stałe nie mogą być analizowane z zastosowaniem chromatografii jonowej lub woltamperometrii. Dzięki PILS próbki powietrza lub aerozoli przetwarzane
są do takiej postaci, która umożliwia zastosowanie tych technik analitycznych,
a w konsekwencji oznaczanie śladowych ilości rozpuszczalnych w wodzie anionów i anionów, jak również metali ciężkich.

Główne zalety

 • Zautomatyzowana, częściowo ciągła analiza powietrza z dużą częstotliwością pomiarów
 •  
 • Analiza w miejscu poboru próbki – nie wymaga transportu lub przechowywania próbki
 •  
 • Pobór próbki wolny
  od jej zanieczyszczania dzięki bepośredniemu połączeniu PILS
  z systemem analitycznym
 •  
 • Proste połączenie
  z systemami chromatografii jonowej
  i woltamperometrii
 •  

W pełni zautomatyzowana analiza aerozoli

Wszystko czego potrzebujesz do analizy aerozoli z zastosowaniem PILS-VA to uruchomienie systemu w oprogramowaniu viva – pozostałe czynności zostaną wykonane  automatycznie.  Znormalizowane, zautomatyzowane pobieranie próbek i ich analiza gwarantują ponadprzeciętną powtarzalność wyników.


Łatwe podłączenie do systemów IC i VA

Niezależnie czy chcesz oznaczać jony w aerozolach
z zastosowaniem IC, czy też metale ciężkie wykorzystując VA

- lub stosując obie te techniki – odpowiednie przyrządy są w prosty sposób podłączane do PILS, zapewniając wszechstronną analizę Twojej próbki. Kompletny zestaw wyników zachowany zostanie w bazie danych, jak również przedstawiony w jednym połączonym raporcie.

 Dostosuj PILS do swojej aplikacji

Wyjątkowa elestyczność PILS daje możliwość jego wykorzystania
w połączeniu ze spektroskopem mas lub analizatorem    rozpuszczonego w wodzie węgla organicznego.
Alternatywnym zastosowaniem PILS jest gromadzenie próbek do analiz Off-line
w naczyniach pomiarowych podajnika próbek.

Wysoka częstotliwość poboru próbek

PILS w połączeniu z IC lub VA umożliwia częściowo ciągłe monitorowanie powietrza z wysoką częstotliwościową: pomiar może być wykonywany co godzinę. W ten sposób zapobiega się uzyskiwaniu jedynie uśrednionych wyników, pochodzących z próbek gromadzonych przez dłuższy czas na filtrach. PILS sprawia, iż nie umknie Ci żadne przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu.

Bezobsługowy pomiar

W pełni zautomatyzowane pomiary mogą być prowadzone nawet
w dłuższym okresie czasu dzięki zastosowaniu odpowiednich pojemników na odczynniki i roztwory do płukania oraz kontenery
na ścieki.

Do pobrania