Dosimat plus: ułatwia dozowanie

Dosmiat plus instrument with operator

Dzięki przeprowadzaniu różnego rodzaju operacji na roztworach, urządzenia Dosimat plus są niezastąpione w wielu nowoczesnych laboratoriach.

W momencie kiedy wykorzystywane jest jako niezależny system, jest on manualnie sterowanym urządzeniem dozującym.
W przypadku kiedy aparat Titrino lub Titrino Plus jest wykorzystywany w danym laboratorium, istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia Dosimat plus w celu automatycznego dozowania rozpuszczalników pomocniczych przed analizą miareczkową.

W celu zwiększenia komfortu pracy, można podłączyć klawiaturę numeryczną, mysz komputerową lub drukarkę za pośrednictwem złącza USB.  Aparat Dosimat Plus charakteryzuje się dostępnością czterech trybów prac
w kontekście różnych zastosowań.

Główne zalety

 • Ułatwienie operacji z roztworem podczas codziennych czynności
 •  
 • Komfort i prostota użytkowania dzięki opcjonalnym elementom pomocniczym
 •  
 • Wysoka precyzja dozowania dzięki inteligentnej jednostce wymiennej Exchange Unit

 •  
 • Cztery tryby pracy pozwalające na wykorzystanie pełnego potencjału urządzenia
 •  

Poprawiona precyzja oraz zwiększony komfort podczas codziennych operacji
z roztworem

Z urządzeniem  Dosimat plus można sprawić, że praca będzie łatwiejsza, poprawiając jednocześnie precyzję oraz dokładność  –  używane nakładki wymienne Exchange Units są zdolne do dozowania z precyzją na poziomie 10 000 kroków na objętość biurety.

Co więcej:  Dosimat plus jest bardzo łatwy do instalacji, ponieważ mieszadła i drukarki które mogą być opcjonalnie podłączone są rozpoznawane przez aparat i automatycznie konfigurowane.

Cztery tryby pracy w kontekście różnych zastosowań

Dzięki czterem trybom dozowania dostępnych w urządzeniu Dosimat plus, możliwe jest wykonywanie szerokiego spektrum zadań:

 • DOS (Dosing): Dozowanie za naciśnięciem przycisku klawisza. Ten tryb jest odpowiedni do wykonywania manualnych miareczkowań z wykorzystaniem wskaźnika barwnego.
 • XDOS (Extended Dosing): W tym trybie, możliwe jest określenie objętości, szybkości dozowania oraz czasu dozowania. W ten sposób istnieje możliwość zadozowania określonej objętości cieczy w zdefiniowanym wcześniej czasie,
  co pozwala na precyzyjne kontrolowanie szybkości dozowania.
 • CNT D (Content Dosing): Ten tryb pozwala na przygotowywanie roztworów wzorcowych oraz innych rozpuszczalników. Wykorzystując informację o ilości naważonej substancji oraz docelowym jej stężeniu, urządzenie może w sposób automatyczny określić objętość rozpuszczalnika, która powinna zostać dodana.
 • LQT (Liquid Transfer): Ten tryb jest wykorzystywany
  do pipetowania oraz aplikacji polegających na rozcieńczaniu próbki.

Do pobrania