Pomiary stabilności

Praktycznie jest to niemożliwe aby
w danym momencie określić jakie właściwości pod względem ‘starości’ posiada dany produkt.  

Dlatego Metrohm oferuje Ci przyrządy
do badania stabilności, które umożliwiają wykonanie automatycznych przyśpieszonych testów starzenia się naturalnych olejów
i tłuszczów, zawierających tłuszcze produktów kosmetycznych i spożywczych, biopaliw oraz polimerów zawierających chlor takich jak PCW. Podczas tych testów, następuje degradacja próbki pod wpływem zachodzących reakcji utleniania lub reakcji termicznego rozkładu, która dodatkowo zwiększa swoją szybkość
ze wzrostem temperatury. Wyznaczany jest wówczas czas indukcji, znany również jako indeks stabilności oksydacyjnej (oxidation stability index - OSI), lub w przypadku polimerów oznaczany jest czas stabilności.

Poniżej znajdziesz przyrządy Metrohm dedykowane analizom próbek o których mowa powyżej. Wszystkie prezentowane systemy pracują zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi normami dotyczącymi pomiarów stabilności.


 • Rancimat

  Dostępne warianty produktów Rancimat

  892 Professional Rancimat wyznacza stabilność oksydacyjną naturalnych olejów i tłuszczów. Może być również wykorzystywany w przypadku testów produktów kosmetycznych i spożywczych zawierających tłuszcze.

  • odpowiedni dla potrzeb kontroli jakości produktów
   oraz badań
  • spełnia wymagania norm np. AOCS Cd 12b-92 i ISO 6886
  Szczegółowe informacje
 • Biodiesel Rancimat

  Dostępne warianty produktów Biodiesel Rancimat for oxidation stability measurement of biodiesel and biodiesel blends

  893 Professional Biodiesel Rancimat służy do wyznaczania stabilności oksydacyjnej biopaliw lub mieszanek zawierających biopaliwa

  • odpowiedni do wymaganych przez prawo testów stabilności oksydacyjnej oraz do badań
  • wyposażony w materiały odporne na agresywne próbki
  • spełnia wymagania norm EN 14112, EN 15751, i EN 16568

  Szczegółowe informacje
 • PVC Thermomat

  Dostępne warianty produktów Professional PVC Thermomat for thermostability measurement in PVC

  895 Professional PVC Thermomat wyznacza stabilność termiczną polichlorku winylu (PCW) oraz innych polimerów zawierających chlor. Może być wykorzystywany na każdym etapie procesu polimeryzacji i oceny stabilizatorów.

  • odpowiedni dla potrzeb kontroli jakości produktów
   oraz badań
  • metoda oparta na ISO 182, Część 3
  Szczegółowe informacje

Opogramowanie StabNet


Przyjazne oprogramowanie do pomiarów stabilności, zbierania danych pomiarowych, obliczania wyników i zarządzania danymi.

Dowiedz się więcej…

PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand

"We have been using Metrohm instruments for 20 years. […] Metrohm instruments are very good in terms of reliability and precision. Moreover, Metrohm supports us with good after-sales service."

Nakul Ketkeaw, vice
president of the Laboratory Service Center of PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand