875 KF Gas Analyzer

System 875 KF Gas Analyzer od firmy Metrohm jest w pełni zautomatyzowanym rozwiązaniem, umożliwiającym oznaczenie śladowych zawartości wody w gazach skroplonych i rozprężonych.

Urządzenie wykorzystuje technikę kulometrycznego miareczkowania Karla Fischer’a, co pozwala na szybką (< 5 minut) oraz dokładną analizę.

Aparat KF Gas Analyzer ma zastosowanie
do analizy różnych rodzajów gazów.

Główne zalety:

 • prosta i w pełni zautomatyzowana analiza, dzięki sterowaniu przy użyciu oprogramowania komputerowego
 •  
 • solidnie wykonany
  i bezpieczny system, odporny na wysokie ciśnienia gazów
 •  
 • maksymalna integracja systemu zamkniętego
  w szafie pomiarowej
 •  
 • dokładna analiza różnych gazów
  (gazy naturalne, LPG, chłodnicze, petrochemiczne, itd. )
 •  

Analizator do wielu rodzajów gazów

Urządzenie 875 KF Gas Analyzer pozwala na pomiar śladowych zawartości wody w różnych gazach,
przy użyciu miareczkowania kulometrycznego
.
Dzięki wbudowanemu parownikowi, również istnieje możliwość analizy gazów skroplonych.

Do gazów, które mogą być analizowane z wykorzystaniem systemu 875 KF Gas Analyzer, można zaliczyć:

 • gazy naturalne oraz skroplony gaz ziemny
 • związki petrochemiczne: propan, propen, butan, buten, butadien
 • chlorowane węglowodory: chlorek metylu, chlorek etylu, chlorek winylu
 • czynniki chłodnicze: CFC, HFC, oraz związki CHC
 • pozostałe gazy: eter dimetylowy, wodór, azot, dwutlenek węgla,
  oraz inne

Solidnie zaprojektowany system

Urządzenie 875 KF Gas Analyzer wyposażone jest w liczne elementy, które sprawiają że analiza jest wydajna i bezpieczna:

wszystkie elementy są umieszczone w jednej obudowie, natomiast elektroniczna część sterująca jest fizycznie odseparowana od części odpowiedzialnej za doprowadzenie i transfer gazów w analizatorze. Dodatkowo, urządzenie zapewnia bezpieczną pracę z gazami pod ciśnieniem dochodzącym do 40 bar.

Ponadto, system 875 KF Gas Analyzer charakteryzuje się wysokim stopniem niezawodności: wbudowany filtr powietrza pozwala na usunięcie zanieczyszczeń olejowych z gazu, natomiast filtr umieszczony na wlocie uniemożliwia wnikanie pyłu i w konsekwencji zatykanie przewodów.

Gotowe, zautomatyzowane oraz szybkie rozwiązanie: pozwala na natychmiastową pracę

Wykorzystując urządzenia 875 KF Gas Analyzer, można rozpocząć analizę w każdym momencie.

Klient otrzymuje kompleksowo zmontowany system wyposażony
we wstępnie zdefiniowane metody analityczne. Praca z analizatorem
nie może być prostsza – sterowanie jest w pełni zautomatyzowane dzięki oprogramowaniu pozwalającemu na kontrolę zaworów magnetycznych oraz kontrolerowi przepływu mas. Po uruchomieniu metody, można otrzymać wyniki  w ciągu zaledwie kilku minut. .

Do pobrania