Automatyzacja dla Professional VA i CVS

894 Professional CVS, 858 Professional Sample Processor, 800 Dosinos, and operator

Systemy VA i CVS firmy Metrohm mogą być zautomatyzowane w dowolnym stopniu oczekiwanym przez użytkownika również po dokonanym zakupie .

Istnieje szeroki wybór systemów analitycznych, które są dopasowane do aktualnych wymagań użytkownika.

System modułowy

Można zbudować automatyczny system VA lub CVS wykorzystując dostępne moduły.

Pozwala to zaimplementować wszystkie niezbędne funkcje, które są wymagane przez użytkownika.

Dostępne moduły

Dosino

Systemy dozowania Dosino odpowiadają za dozowanie odczynników i próbek w celu przeprowadzenia dokładniejszej i wygodniejszej analizy.

Podajniki próbek

Dodanie podajnika  próbek do  systemu, pozwala na wykonanie w pełni automatycznej, wysoce precyzyjnej i powtarzalnej analizy. W zależności od rodzaju autosamplera, który wybierzesz, możesz umieścić do 56 próbek w jednym przebiegu analitycznym.

Pompy

Pompy firmy Metrohm odpowiedzialne są za czyszczenie  naczynia pomiarowego. System wyposażony w pompy pozwala na  zwiększenie   dokładności pomiaru, przez zmniejszenie potrzeby ingerencji użytkownika do niezbędnego minimum.

Czujniki poziomu płynów

Czujniki poziomu płynów: Dodatkowe czujniki poziomu płynów ostrzegają użytkownika o pustych butelkach odczynników lub zapełnionych pojemnikach na ścieki. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa pomiaru, które przekłada się na bezpieczeństwo pracy w laboratorium.