Przygotowanie próbek inline (MISP) dla próbek o wymagającej matrycy

MISP with operator

Przygotowanie próbki inline (MISP) kładzie kres ręcznemu przygotowaniu próbek do chromatografii jonowej.

MISP oznacza szereg metod opracowanych przez Metrohm, które pozwalają na pełną automatyzację przygotowania nawet najbardziej kłopotliwych próbek. Nie tylko można zwiększyć wydajność podajnika próbek, ale również poprawić dokładność i powtarzalność wyników analiz.

Główne zalety

 • W pełni zautomatyzowane przygotowanie próbek ciekłych, lepkich, stałych i gazowych

 • Dłuższa żywotnośćkolumny analitycznej

 • Krótsze czasy analizy

 •  
 • Eliminacja czynności manualnych: lepsza powtarzalność, mniejsze ryzyko zanieczyszczenia

 •  
 • Zwiększona precyzja
  i dokładność wyników

 •  
 • Możliwa analiza śladów

 •  

Proste usuwanie cząstek stałych – Ultrafiltracja (Metrohm Inline Ultrafiltration)

Ultrafiltracja łączy nastrzyk próbki z filtracją i usuwa wszelkie zanieczyszczenia z próbki. W wyniku czego kolumna analityczna jest chroniona przed zanieczyszczeniami
i znacznie wydłuża się jej żywotność.

Downloads

Proste usuwanie zanieczyszczeń, olejów i koloidów – Dializa (Metrohm Inline Dialysis)

Dializa nie tylko usuwa zanieczyszczenia stałe z próbki, lecz także krople oleju i koloidy. Emulsje, próbki zawierające tłuszcze
i białka (np, produkty mleczne), płyny ustrojowe
i silnie zanieczyszczone ścieki można poddać wiarygodnej analizie bez uszkodzenia kolumny lub supresora.


Metrohm Inline Dilution – leave the pipette in the drawer!

Inline Dilution means all you need to do is place your samples on the rack of your sample processor. The system provides automatic dilution of the sample depending on a predefined concentration limit or the automatically calculated optimum dilution factor. Your results are always reliable, because they are within the calibration range.
 • Automatic sample dilution during sample introduction
 • Unique dilution system based on logical decisions of the system for the analysis with the optimal dilution factor
 • Accurate and reliable results, irrespective of the initial concentration of the sample

Downloads

Zmienność objętości nastrzyku – inteligentne napełnianie pętli iniekcyjnej (MiPT)

Inteligentne napełnianie pętli iniekcyjnej - automatycznie dostosowuje objętość nastrzyku w zależności od stężenia próbki. Ta technika również daje pewność, że wyniki będą zawsze
w zakresie kalibracji.


Minimizing sample volumes – Metrohm intelligent Pick-up Injection

Metrohm intelligent Pick-up Injection (MiPuT) is ideally suited for sample volumes as small as a few µL.

There is no sample loss, only a minimum of sample volume is required for an injection.

From a non-polar organic phase to water – Metrohm Inline Extraction

ProfIC Vario 7 An
Metrohm Inline Extraction transfers water-soluble components from a non-polar organic phase into an aqueous phase for subsequent injection (after Inline Dialysis).

Cation analysis in biodiesel is one of the applications.

Getting rid of an uncharged matrix – Metrohm Inline Matrix Elimination

Metrohm Inline Matrix Elimination allows you to separate ionic analytes from the uncharged matrix without the use of sample preparation cartridges (SPE).

Ion analysis in organic solvents is one of the applications.

For trace analysis down to the ng/L range – Metrohm Inline Preconcentration

Metrohm Inline Preconcentration uses a preconcentration column instead of a sample loop. A defined volume of sample is passed over the preconcentration column, the relevant ions are retained, and the accumulated ions are eluted onto the separation column.

Metrohm Inline Preconcentration is ideally suited for trace analysis down to the ng/L concentration range.

Kalibracja w analizach śladowych – Kalibracja inline (Metrohm Inline Calibration)

Kalibracja inline umożliwia standardową kalibrację w zakresie ng/L
za pomocą jednego roztworu wzorcowego o stężeniu µg/L. Umożliwia
to uzyskanie dokładnych i wiarygodnych wyników w zakresie stężeń
do 1 ng/L.

Getting the pH right – Metrohm Inline Neutralization

Metrohm Inline Neutralization adjusts the pH of samples in order to prevent interferences with the analysis of anions.

When combined with Inline Preconcentration, Inline Neutralization makes trace anion analysis possible. Adjusting the pH right also prolongs the lifetime of the column.

MISP dla próbki aerozoli – przeprowadzanie cząstek z powietrza do próbek ciekłych (PILS)

PILS jest przykładem modułu przygotowującego próbki aerozolu w którym cząstki stałe ze strumienia powietrza przeprowadza się do fazy wodnej.

Następnie rozpuszczalna w wodzie frakcja jonowa (aniony i kationy) mogą być analizowane za pomocą chromatografii jonowej
z wykorzystaniem chromatografu dwukanałowego.

Przeczytaj więcej o PILS i monitoringu powietrza tutaj!

Przygotowanie próbek inline (MISP) dla próbek gazowych - Monitorowanie gazów i aerozoli (MARGA)

Dodatkowo do frakcji aerozolu z otoczającego powietrza MARGA również gromadzi jonowy ładunek frakcji gazowej i doprowadza go do fazy wodnej w celu analizy za pomocą chromatografii jonowej
z wykorzystaniem chromatografu dwukanałowego. MARGA jest zaprojektowana do pracy bezobsługowej. Przeczytaj więcej o Marga tutaj.

Przygotowanie próbek palnych – Combustion Ion Chromatography (CIC)

W systemach Combustion IC (tzw. CIC), próbki są trawione
na drodze pirolizy w jednym urządzeniu.
Powstające gazy przechodzą przez roztwór absorbujący, który jest przekazywany
do chromatografu jonowego firmy Metrohm, gdzie zostaje wstrzyknięty
i poddany analizie.

CIC jest metodą referencyjną do oznaczania halogenków i siarki
w próbkach stałych, gęstych, ciekłych i gazowych.

Dowiedz się więcej na temat Combustion IC tutaj.

Przygotowanie próbek inline (MISP) dla próbek stałych – Analiza bezpośrednia
z 815 Robotic Soliprep dla chromatografii cieczowej

815 Robotic Soliprep jeśli próbki tego wymagają to homogenizuje, ekstrahuje, rozcieńcza i filtruje wszystkie stałe próbki do dalszej analizy metodą chromatografii jonowej
lub HPLC.

Downloads