Wyższa wydajność, lepsze wyniki – automatyzacja w chromatografii jonowej

Wybierz kryteria wyszukiwania
  • > 96 samples per series
  • > 148 samples per series
  • Sample delivery by peristaltic pump
  • Sample delivery by 800 Dosino
  • XYZ Sample Changer
  • Liquid Handling Station applicable
  • Additional injection valve
  • MISP techniques
  • Two towers integrated
  • > 35 samples per series