Procesowy chromatograf jonowy

Process Ion Chromatograph with users

Niezawodna, równoczesna analiza wielu składników do kontroli i monitorowania procesów online.

Procesowy chromatograf jonowy od Metrohm Process Analytics stanowi kompletny i elastyczny system do monitoringu  próbek wodnych w zakresie stężeń od ng/L do %. Dzięki automatyzacji zarówno procesu przygotowania próbki jak i technik nastrzyku, w trakcie jednego nastrzyku próbki analizowanych jest wiele składników na raz.
Najważniejsze cechy

  • Wysoka dokładność analiz dla szerokiego zakresu analitów dzięki wielu rodzajom detektorów.
  •  
  • Przygotowanie eluentu w trybie inline zapewnia stałą i stabilną linię bazową, ponadto opcjonalnie można zintegrować system wytwarzania wody ultraczystej. 
  •  
  • Możliwość różnych konfiguracji: pomiary w kilku strumieniach próbek celem ułatwienia monitorowania procesów w różnych miejscach na zakładzie.

  •  
  • W pełni zautomatyzowane próbkowanie i kalibracja: Metrohm Inline Sample Preparation (techniki przygotowania próbek w trybie inline) i wstępne przygotowanie próbki w procesie od Metrohm Process Analytics.

  •  
  • Bezpieczna i wytrzymała obudowa zaprojektowana do wymagań IP65 stanowi idealne rozwiązanie w środowiskach procesowych.

  •  

Z laboratorium na proces

Wbudowany chromatograf jonowy Metrohm stanowiący „serce” pomiarów, zaprojektowany do niezależnego i niezawodnego działania, w oparciu o wieloletnie doświadczenie Metrohm jako lidera w swojej dziedzinie.

Wiele metod wypracowanych przez lata pracy ekspertów Metrohm w laboratorium może być bezpośrednio przeniesione  do procesowego chromatografu jonowego, zmniejszając przy tym nakład pracy związany z przejściem od pomiarów laboratoryjnych do online.

Procesowe chromatografy występują w dwóch wariantach: Process IC ONE i TWO, które różnią się od siebie ilością kanałów pomiarowych i detektorów. Oba mogą być podłączone do 20 punktów poboru prób ułatwiając równoczesny monitoring różnych części elektrowni.

> Pobierz monografię, aby dowiedzieć się więcej o chromatografii jonowej

Zaoszczędź jak najwięcej czasu dzięki modułowej budowie i dodatkowym opcjom 

Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu roztworami i produkcją eluentu, kalibracja i walidacja z użyciem procesowego chromatografu jonowego są tak proste jak wciśnięcie guzika.

W środku szafy pomiarowej znajdować się może 9 konfigurowalnych modułów dla ułatwienia, np. wstępnego przygotowania próbki lub podłączenia do 20 strumieni procesowych. 

Procesowy IC wymaga ultraczystej wody do analiz. Dla bezpieczeństwa i wygody procesu ultraczysta woda może być stale produkowana dzięki zintegrowaniu systemu PURELAB® flex 5/6 from ELGA. Jest to jedyne takie rozwiązanie na rynku, które daje możliwość dostarczania wody bez ciśnienia , co oznacza mniejsze zużycie i mniejszą wymianę pakietów oczyszczających, oszczędzając przy tym pieniądze.Dopracowane aplikacje pomiarowe dla każdej branży

Chromatografia jonowa stanowi elastyczną metodę analityczną odpowiednią do praktycznie każdej branży przemysłu wliczając jonowe lub słabo-zjonizowane anality w roztworach wodnych.

W branży energetycznej IC stosuje się najczęściej do pomiaru wskaźników korozji i ich inhibitorów, jak również do monitorowania czystości wody w różnych punktach zakładu. Niskie poziomy detekcji i doskonała stabilność linii bazowej umożliwiają analizę śladową zanieczyszczeń – nawet w ultraczystej wodzie. Szeroki zakres analitów mogący być wykrywalny sprawia, że procesowy IC jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania środowiska i ścieków.

Nawet kwaśne kąpiele galwaniczne, jak te stosowane do produkcji półprzewodników lub w branży samochodowej, mogą być analizowane na procesowym IC, utrzymując koszty materiałów wyjściowych na niskim poziomie. Dodatkowo oprogramowanie do chromatografu jonowego MagIC Net jest zgodne z wymogami 21 CFR part 11, zapewniając dostęp do Audit Trail, niezbędny w branży farmaceutycznej.


> Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do chromatografii jonowej MagIC Net

Oprogramowanie zoptymalizowane do środowisk procesowych

Intuicyjne i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie ProcessLab Manager służy do komunikacji procesowej.

Funkcje takie jak przypomnienia serwisowe, alerty o poziomie odczynnika i inne powiadomienia mogą być kontrolowane przez oprogramowanie PLM, z różnymi opcjami administracyjnymi dla użytkowników i administratorów. W tle uruchomione jest oprogramowanie MagIC Net, które steruje pracą IC, modułów zewnętrznych oraz urządzeń do zarządzania roztworami i automatyzacją. Dla każdego strumienia próbki i dla każdego analitu można generować wykresy trendu, z zaprogramowanymi limitami ostrzegawczymi Ciągły monitoring wartości kontrolnych a także przedstawienie znaczących parametrów umożliwiają łatwą  identyfikację zmian optymalizacyjnych procesu i innych zdarzeń.

Do pobrania