Produkty

 • Miareczkowanie

  Innowacyjne aparaty, zaawansowane systemy miareczkujące, akcesoria do miareczkowania
  Więcej informacji
 • Karl Fischer titrátor Titrando

  Miareczkowanie Karla Fischer’a

  Kompleksowe rozwiązania, przeznaczone do miareczkowego oznaczania zawartości wody w próbkach ciekłych, gazowych i stałych.
  Więcej informacji
 • Iónový chromatograf 940 a 930

  Chromatografia jonowa

  Chromatografy jonowe do badań zarówno rutynowych i naukowych: solidne, łatwe w obsłudze.
  Więcej informacji
 • 914 pH/konduktometer

  pH/jono-metry

  Zaawansowane urządzenia do pomiarów pH, ORP, stężenia jonów, przewodnictwa, TDS, zasolenia i temperatury w laboratorium i w terenie.
  Więcej informacji
 • NIR spektrofotometer DS2500

  Spektroskopia

  Spektrometry NIRS i Raman stanowiące techniki komplementarne, przeznaczone do analiz różnorodnych próbek w laboratorium i na procesie.
  Więcej informacji
 • Polarograf 797 VA Computance

  Woltamperometria

  Instrumenty do analizy śladów metali i innych substancji aktywnych elektrochemicznie za pomocą technik woltamperometrycznych i polarografii.
  Więcej informacji
 • CVS analyzátor 894 Professional CVS

  CVS

  Systemy CVS do oznaczeń dodatków organicznych (wybłyszczaczy, wygładzaczy, supresorów) kąpieli galwanicznych
  Więcej informacji
 • Procesný analyzátor ADI 2045

  Analizatory procesowe

  Analizatory procesowe do pomiarów inline, online i atline stosowane w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, papiernicznym, wydobywczym, pokryć galwanicznych oraz w ochronie środowiska.
  Więcej informacji
 • Autolab Multi Potentiostat

  Elektrochemia

  Potentiostat/galvanostat instruments, modular extensions, software, and accessories for electrochemical research
  Więcej informacji
 • 892 Professional Rancimat

  Pomiary Stabilności

  Przyrządy do pomiarów stabilności tlenowej biopaliw i ich kompozycji, olejów, tłuszczów i produktów spożywczych lub termostabilności PVC
  Więcej informacji
 • Operacje z roztworem

  Rozwiązania do dokładnej, ręcznej lub zautomatyzowanej pracy z cieczami: dozowania, pipetowania, przenoszenia i przygotowania roztworów.
  Więcej informacji
 • Metrohm príslušenstvo

  Akcesoria

  Czujniki, elektrody, kolumny IC, szkło laboratoryjne, wężyki i inne akcesoria do aparatury Metrohm.
  Więcej informacji