Normy opisujące analizę jakościową podczas produkcji polimerów oraz tworzyw sztucznych

Parametr

Norma

Matryca

Metoda

Wartość pH

DIN EN ISO 1264
ISO 8975

Żywice na bazie chlorku winylu, tworzywa sztuczne, żywice fenolowe

Wartość pH

Przewodnictwo elektrolityczne

ISO 9944

Tworzywa sztuczne, żywice fenolowe

Przewodnictwo

(Całkowita) Liczba kwasowa

ASTM D1386
ASTM D1639
ISO 2114

Woski naturalne oraz syntetyczne, związki organiczne, żywice poliestrowe, farby,  lakiery (spoiwa)

Miareczkowanie

Grupy aminowe

ISO 9702

Utwardzacze aminowo-epoksydowe

Zawartość chloru

ASTM D1847

Żywice epoksydowe

Chlor po hydrolizie

ASTM D1726

(Ciekłe) żywice epoksydowe  

Równoważnik epoksydowy

ISO 3001

Związki epoksydowe

Wolne fenole

ISO 119

Formy fenolowo-formaldehydowe

Grupy hydroksylowe

ASTM E1899

Poliole (na etapie produkcji poliuretanów)

Liczba/ Wartość hydroksylowa

ISO 2554

EN ISO
4629-2

Nienasycone żywice poliestrowe

Substancje błonotwórcze do farb i lakierów

Zawartość octanu winylu

ISO 8985

Kopolimery octanu etylenowo-wynylowego  (EVA) oraz inne materiały termoplastyczne (VA/AA, PVA, PVCA)

Zawartość formaldehydu

ISO 11402

Żywice aminowe i fenolowe

Zawartość wody

ASTM D6869
ISO 15512
SH/T 1770

Tworzywa sztuczne

Polietylen (PE)

Miareczkowanie Karla Fischer’a

Stabilność termiczna

ISO 182-3

Chlorek winylu (homo oraz w formie kopolimerów)

Stabilność termiczna

Brom

DIN EN 62321-3-2

Bezhalogenowe kable oraz przewody

Chromatografia jonowa/Combustion