Przegląd parametrów polimerowych, które mogą być monitorowane z zastosowaniem techniki NIR

Spektroskopia jest wszechstronną metodą, która może być wykorzystana w kontekście wyznaczania szeregu parametrów, zarówno chemicznych jak i fizycznych.


Analiza surowców

Monitorowanie reakcji polimeryzacji

Fizyczne właściwości

 • Liczba hydroksylowa
 • Liczba kwasowa/ aminowa
 • Identyfikacja jakościowa materiałów
 • (np., HDPE/LDPE)
 • Wyznaczanie punktu zakończenia reakcji
 • Zawartość wody
 • Masa cząsteczkowa
 • Stopień rozgałęzienia
 • Taktyczność
 • Temperatura topnienia
 • Weryfikacja wielkości cząstek
 • Gęstość
 • Lepkość

Downloads