Normy opisujące analizę surowców

Parametr

Norma

Matryca

Metoda

Licza kwasowa

ASTM D4662

Poliole (na etapie produkcji poliuretanów)
Miareczkowanie

Kwasowość

ASTM D5629
ASTM D6099
ISO 14898

Aromatyczne izocyjaniany o odczynie lekko kwaśnym, przez średni aż do mocno kwaśnego

Wstępne polimery do produkcji PU
Aromatyczne izocyjaniany o odczynie
Aromatyczne izocyjaniany na etapie produkcji poliuretanów (PU)

Wolna kwasowość

DIN EN ISO 1061

Nieplastyfikowany octan celulozy

Kwasowość/ Zasadowość

ASTM D4662
ASTM D6979
ISO 14899
ASTM D6437

Poliole (na etapie produkcji poliuretanów)

Całkowity chlor

ASTM D4661

Izocyjaniany

Chlor po hydrolizie

ASTM D4663

Izocyjaniany

Stopień nienasycenia

ISO 17710
ASTM D4671

Poliole (na etapie produkcji poliuretanów)

Grupy hydroksylowe

ASTM E1899

Poliole (na etapie produkcji poliuretanów)

Liczba hydroksylowa

ASTM D4274
ISO 14900
ASTM D6342
ISO 15063

Poliole (na etapie produkcji poliuretanów)

Miareczkowanie/ NIRS

Nadmanganianowa liczba absorbcji

ISO 8660

Kaprolaktam

Fotometria

Zawartość wody

ASTM D5460
ASTM D4672
ISO 14897

Dodatki gumowe
Poliole (na etapie produkcji poliuretanów)

Miareczkowanie Karla Fischer‘a