Normy farmaceutyczne

Aplikacja/parametr

Monografia USP

Częstotliwość odniesienia do metody badawczej

Metody badawcze

Wartość pH

USP<791>

Ok. 1400 monografia USP

Ok. 250 monografia NF

Pomiar wartości pH

Przewodnictwo

USP<645>

Ultraczysta woda (farmacja)

Pomiar przewodnictwa

Różne API

Różne substancje pomocnicze

USP<541>

Ok. 250 monografia USP

Ok. 130 monografia NF

Miareczkowanie

Zawartość wody

USP<921>

Method I

Ok. 630 monografia USP

Ok. 110 monografia NF

Miareczkowanie Karla Fischer’a

Różne API

Różne substancje pomocnicze

Aminokwasy

USP<621>

USP<1065>

USP<1052>, Metoda I

W monografiach ok. 58 USP i 13 NF

Ok. 3 monografia NF

Ok. 5 monografia USP

Chromatografia jonowa

Różne API

Tiomersal

Metale ciężkie

USP<801>

USP<341>

USP<232>, <233>

W 8 monografiach USP

Różne przeciwbakteryjne oznaczenia agenta

W monografii ok. 780 USP i 230 NF

Polarografia

Różne parametry

USP<1119>

Różne

Spektroskopia bliskiej podczerwieni

Różne parametry procesowe

Zależne od procesu

Różne

Analizy procesowe