Petrochemia i biopaliwa


Ropa naftowa jest złożoną mieszaniną. W procesie odsalania, destylacji oraz konwersji ropa przekształcana jest we frakcje węglowodorów o wyższej jakości, takich jak parafiny, związki aromatyczne, nafteny i olefiny. Mieszanie tak zwanych związków PIANO w różnych proporcjach daje różne rodzaje paliw i smarów. W coraz większym stopnie paliwa kopalne są mieszane z biopaliwami.

Oba procesy: mieszania i rafinacji, są trudne i wymagają precyzyjnej i wiarygodnej analizy. Niezależnie od tego, czy chodzi o paliwa kopalne czy produkty biogenne, jesteśmy specjalistami jeżeli chodzi o ich analizę zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Paliwa - parafiny, związki aromatyczne, nafteny, olefiny

Parafiny, związki aromatyczne, nafteny
i olefiny należą do głównej grupy związków petrochemicznych, z której setki składników tworzą lotne i pół lotne paliwa (np. benzyny, diesel). Złożony skład paliw wymaga szybkich i dokładnych metod analitycznych zarówno
w laboratorium jaki i w procesie.

Dowiedz się więcej!

Biopaliwa

Wykonano wiele badań z wykorzystaniem zaawansowanej technologii produkcji biopaliw, aby zminimalizować ich wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie aby nie były zależne od surowców spożywczych
i dużych obszarów rolnych. W niedługim okresie czasu, biopaliwa nowej generacji mają ogromny potencjał aby stać się istotną częścią naszej przyszłości energetycznej.
W tym kontekście analiza biopaliw odgrywa decydującą rolę, zarówno w działach R&D
jak i na produkcji.

Dowiedz się więcej!

Smary

Smary zawierają olej bazowy i wiele dodatków w celu nadania pożądanych właściwości. Mimo, że olej bazowy jest najczęściej mineralny, syntetyczny bądź pochodzenia roślinnego, to dodatki należą
w głównej mierze do grupy przeciwutleniaczy, detergentów, inhibitorów korozji, lub dodatków zwiększających lepkość.
Przy analizach właściwości chemicznych smarów, pod uwagę bierze się głównie
ich dodatki.

Dowiedz się więcej!