Metodyka badań EPA oraz osiągnięte limity detekcji w analizie bromianów

 

 

Metoda zgodna z EPA

 

Objętość nastrzyku

Limit detekcji

Woda ultraczysta

Woda pitna*

μL

μg/L

Detekcja konduktometryczna
z chemiczną supresją

300.1

100

0.130

0.390

IC/MS coupling;
Detekcja MS

-

100

0.006

0.007

Derywatyzacja zakolumnowa
z o-dianizydyną;
detekcja VIS

317.0

100

0.210

0.640

Derywatyzacja zakolumnowa z KI; detekcja UV

326.0

1000

0.032

0.066

*Matryca wody pitnej: chlorki, siarczany, węglany - 100 mg/L każdego