Metody zgodne z normami do pomiarów powierza

Parametr

Standard

Matryca

Metoda

Ślady cukrów

-

Matryca złożona

Chromatografia jonowa, filtracja

 

Chrom(VI)

ISO 16740

ASTM D6832

Powietrze na stanowisku pracy

Chromatografia jonowa, filtracja

 

Pb, Cd, Zn, Cu

-

Matryca złożona

Woltamperometria, filter

 

Aniony i kationy

-

Matryca złożona

Chromatografia jonowa, PILS*

 

Pb, Cd, Zn, Cu

-

Matryca złożona

Voltammetry, PILS*

 

Aniony i kationy

Pb, Cd, Zn, Cu

-

Matryca złożona

Chromatografia jonowa i woltamperometria, PILS*

 

Chlorowodór

DIN EN 14791

Emisje, Kominy

Chromatografia jonowa, MARGA*

 

Ditlenek siarki

DIN EN 14791

Emisje, Kominy

Chromatografia jonowa, MARGA*

 

Ditlenek azotu

DIN EN 16339

Powietrze

Chromatografia jonowa, MARGA*

 


*PILS jest to próbnik do półciągłego poboru aerozoli działający w połączeniu z jednym lub dwoma analizatorami (np. IC i/lub VA);

MARGA jest kombinacją próbnika aerozoli i gazów oraz zamontowanych chromatografów jonowych.