Analiza barwników

Oprócz funkcji estetycznych barwniki spełniają także inne funkcje, np. przylegające do powierzchni filmy barwników  nanoszone  są na  podłoża w celu zapewnienia ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi (np. korozji).

Cans of liquid paint

Zgodnie z definicjami zawartymi w normach DIN 55943, ISO 4617 i 4618 oraz ASTM D16-84 do barwienia używa się pigmentów, barwników jak i wypełniaczy, które miesza się ze spoiwem, żywicami i plastyfikatorami w celu wytworzenia pożądanych efektów wizualnych i funkcjonalnych (np. ochrony przed korozją) w postaci powłoki powierzchniowej.

W zależności od właściwości  podłoża, skład mieszanek wykorzystywanych do pokrywania powierzhcni musi być starannie monitorowany. Aby prawidłowo scharakteryzować barwniki, oferujemy Państwu szeroką gamę technik analitycznych: chromatografię jonową, miareczkowanie, woltamperometrię oraz spektroskopię.

> Sprawdź aplikacje

Analiza barwników zgodna z międzynarodowymi normami

Analiza barwników jest regulowana przez liczne międzynarodowe normy.

Kliknij w link poniżej,  a znajdziesz  przegląd norm dotyczących barwników, pigmentów oraz analiz barwników , w tym analitu, matrycy i dedykowanej metody analitycznej.

> Dowiedz się więcej na temat analiz barwników zgodnie z dostępnymi normami ...Aniony w barwnikach

Stężenie jonów w wodnych barwnikach ma silny wpływ na fizykochemiczny aspekt barwienia, w szczególności w zakresie zdolności wiązania barwnika do podłoża. Chromatografia jonowa idealnie nadaje się do szybkiego oznaczania zawartości zanieczyszczeń jonowych w barwnikach. Dodatkowo ułatwia analizę pigmentów metali ciężkich np. w postaci chromianów.

> Więcej informacji na temat chromatografii jonowej od Metrohm

Do pobrania:

Ślady nitrobenzenu w  anilinie

Inną ważną klasą barwników są barwniki azowe, które stanowią co najmniej dwie trzecie wszystkich barwników. Podczas próby syntezy chininy jako lekarstwa na malarię, Henry Perkin przypadkowo odkrył fioletową anilinę , pierwszy syntetyczny barwnik na świecie.

Obecnie przemysł produkcji barwników rozpoczyna się od aniliny, która sama jest wykonana przez nitrowanie benzenu do nitrobenzenu, a następnie jego redukcję. Dla dokładnego określenia śladów nitrobenzenu w anilinie można wykorzystać woltamperometrię.

> Dowiedz się więcej o woltamperometrii

Do pobrania:

Barwnik, glikol dietylenowy, woda oraz surfaktanty w atramencie

Większość tuszów może być opisana jako złożone koloidalne zawiesiny cząstek pigmentu w rozpuszczalniku.  Zamiast pigmentów, w tuszach do pisania stosuje się rozpuszczalne w wodzie barwniki i rozpuszczalniki, tj. glikol dietylenowy (DEG).

Środki powierzchniowo czynne są niezbędne do stabilizowania zawiesiny i do regulowania napięcia powierzchniowego oraz właściwości nawilżających. Co więcej, potrafią oddziaływać na powierzchnię tuszu.  

Spektroskopia NIR obejmuje analizę praktycznie wszystkich rodzajów składników tuszu. Posługując się przykładem pisania atramentem opisano zastosowanie  prostej analizy barwnika, glikolu dietylenowego, środka powierzchniowo czynnego i zawartości wody.

> Dowiedz się więcej o systemach spektroskopii NIR od Metrohm

Do pobrania:

Więcej aplikacji i produktów

Barwienie kadziowe z zastosowaniem indygo

Barwienie kadziowe z użyciem indygo wymaga monitorowania wielu parametrów w celu zapewnienia wysokiej jakości barwienia. Nasze analizatory mogą ułatwić analizę wartości pH, temperatury, potencjału redoks, jak również stężenia podsiarczynu i indygo.

Przejdź do aplikacji

Kontrola jakości sulfonamidów

Sulfonamidy (np. sulfanilamidy) są ważnymi produktami bazowymi dla barwników azowych. Pobierz aplikację, aby zobaczyć, jak można skontrolować jakość sulfanilamidów przy użyciu automatycznego miareczkowania potencjometrycznego.

Przejdź do aplikacji Dowiedz się więcej na temat miareczkowania