Normy opisujące analizę jakościową podczas produkcji polimerów oraz tworzyw sztucznych

Parametr

Norma

Matryca

Metoda

Wartość pH

DIN EN ISO 1264:1997
ISO 8975:1992

Żywice na bazie chlorku winylu, tworzywa sztuczne, żywice fenolowe

Wartość pH

Przewodnictwo elektrolityczne

ISO 9944:1990

Tworzywa sztuczne, żywice fenolowe

Przewodnictwo

(Całkowita) Liczba kwasowa

ASTM D1386-10
ASTM D1639-90
ISO 2114:2006

Woski naturalne oraz syntetyczne, związki organiczne, żywice poliestrowe, farby,  lakiery (spoiwa)

Miareczkowanie

Grupy aminowe

ISO 9702:1996

Utwardzacze aminowo-epoksydowe

Zawartość chloru

ASTM D1847-93

Żywice epoksydowe

Chlor po hydrolizie

ASTM D1726-03

(Ciekłe) żywice epoksydowe  

Równoważnik epoksydowy

ISO 3001:1999

Związki epoksydowe

Wolne fenole

ISO 119:1977

Formy fenolowo-formaldehydowe

Grupy hydroksylowe

ASTM E1899-08

Poliole (na etapie produkcji poliuretanów)

Liczba/ Wartość hydroksylowa

ISO 2554:1997

Nienasycone żywice poliestrowe

Zawartość octanu winylu

ISO 8985:1998

Kopolimery octanu etylenowo-wynylowego  (EVA) oraz inne materiały termoplastyczne (VA/AA, PVA, PVCA)

Zawartość formaldehydu

ISO 11402:2004

Żywice aminowe i fenolowe

Zawartość wody

ASTM D6869-03
ISO 15512:2014
SH/T 1770-2010

Tworzywa sztuczne

Polietylen (PE)

Miareczkowanie Karla Fischer’a

Stabilność termiczna

ISO 182 Część 3: 1993

Chlorek winylu (homo oraz w formie kopolimerów)

Stabilność termiczna

Brom

DIN EN 62321-3-2

Bezhalogenowe kable oraz przewody

Chromatografia jonowa/Combustion