Normy opisujące analizę surowców

Parametr

Norma

Matryca

Metoda

Licza kwasowa

ASTM D4662-08

Poliole (na etapie produkcji poliuretanów)
Miareczkowanie

Kwasowość

ASTM D5629-05
ASTM D6099-13
ISO 14898:1999

Aromatyczne izocyjaniany o odczynie lekko kwaśnym, przez średni aż do mocno kwaśnego

Wstępne polimery do produkcji PU
Aromatyczne izocyjaniany o odczynie
Aromatyczne izocyjaniany na etapie produkcji poliuretanów (PU)

Wolna kwasowość

DIN EN ISO 1061:2000

Nieplastyfikowany octan celulozy

Kwasowość/ Zasadowość

ASTM D4662-08
ASTM D6979
ISO 14899:2001
ASTM D6437

Poliole (na etapie produkcji poliuretanów)

Całkowity chlor

ASTM D4661

Izocyjaniany

Chlor po hydrolizie

ASTM D4663

Izocyjaniany

Stopień nienasycenia

ISO 17710:2002
ASTM D4671

Poliole (na etapie produkcji poliuretanów)

Grupy hydroksylowe

ASTM E1899-08

Poliole (na etapie produkcji poliuretanów)

Liczba hydroksylowa

ASTM D4274-11
ISO 14900:2001
ASTM D6342-12
ISO 15063:2011

Poliole (na etapie produkcji poliuretanów)

Miareczkowanie/ NIRS

Nadmanganianowa liczba absorbcji

ISO 8660:2002

Kaprolaktam

Fotometria

Zawartość wody

ASTM D5460-02
ASTM D4672
ISO 14897:2002

Dodatki gumowe
Poliole (na etapie produkcji poliuretanów)

Miareczkowanie Karla Fischer‘a