Normy w oznaczeniach smarów

Smary, produkty naftowe
Parameters Standard Matrix
pH DIN 51369

Pomiary płynów chłodniczych - oznaczanie pH w roztworach płynów chłodniczych

Liczba zasadowa
ASTM D 4739 Smary, produkty naftowe
Liczba kwasowa
ASTM D 664
DIN EN 12634
Smary, produkty naftowe
Kwasowość i zasadowość
IP 37 Smary
Liczba hydroksylowa
ASTM E 1899
DIN EN ISO 4629-2
Smary, produkty naftowe
Zawartość wody
ASTM E 1064 Smary, ropa naftowa, rozpuszczalniki