Oznaczanie BrO3 zgodnie z ISO 11206:2013 oraz ClO4 w próbkach wody pitnej
2015-11-24 - 2015-11-24 (Polska, Opacz-Kolonia)

[No text in field]
Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:
  • Zapoznanie się z normą ISO 11206:2013
  • Postawy teoretyczne chromatografii jonowej w odniesieniu
    do omawianych analiz
  • Praktyka w pomiarach BrO3 z wykorzystaniem reakcji pokolumnowej
    i detekcji UV/VIS
  • Praktyka w pomiarach ClO4 w próbkach wody pitnej

24 Listopada 2015, Opacz-Kolonia

Firma Metrohm Polska sp. z o.o. organizuje seminarium dotyczące oznaczania BrO3 zgodnie z ISO 11206:2013 oraz ClO4 w próbkach
wody pitnej.

Serdecznie zapraszamy.Koszty uczestnictwa

Koszt uczestnictwa obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, wyżywienie w przerwie trwania zajęć (obiady) i wynoszą:

500 PLN + VAT 23%

Opłata za udział w warsztatach następuje na podstawie faktury VAT.

Z uwagi na charakter warsztatów – praca w laboratorium – ilość uczestników jest ograniczona.
O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.


Rejestracja na warsztaty

*
*
*
*
*