Warsztaty “Teoria i praktyka w pomiarach pH/przewodnictwa oraz miareczkowaniu automatycznym”
2016-12-05 10:00 - 2016-12-07 15:30 (Polska, Opacz-Kolonia)

05 - 07 grudnia 2016, Opacz-Kolonia

Metrohm Polska Sp. z o.o. organizuje 2-dniowe warsztaty                        “Teoria i praktyka w pomiarach pH, przewodnictwa                         oraz miareczkowaniu automatycznym”

Warsztaty mają charakter modułowy, więc mogą Państwo zapisać się na konkretny moduł szkoleniowy, a tym samym dostosować zakres warsztatów do bieżących potrzeb. Szczegółowy opis poszczególnych modułów wraz z ramami czasowymi oraz cenami został zamieszczony pod linkiem harmonogram warsztatów.

Metrohm Polska zapewnia materiały szkoleniowe, urządzenia, odczynniki, opiekę wykwalifikowanej kadry szkoleniowe, wyżywienie w przerwach trwania zajęć oraz na życzenie uczestnika nocleg.

Ilość uczestników przypadająca na poszczególne moduły szkoleniowe jest ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. 

Opłata za udział w warsztatach następuje na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie z zapisami w regulaminie.

Warsztaty odbędą się w siedzibie firmy Metrohm Polska znajdującej się przy ul. Centralnej 27 w Opacz-Kolonii k/Warszawy. Szczegóły na temat dojazdu do naszej siedziby znajdują się tutaj.

Rejestracja na seminarium

Wybór modułów*