Warsztaty "Teoria i praktyka                    w pomiarach pH/przewodnictwa       oraz miareczkowaniu automatycznym”
2015-12-08 08:30 - 2015-12-08 16:00 (Polska, Opacz-Kolonia)

[No text in field]

08 Grudnia 2015, Opacz-Kolonia

Metrohm Polska sp. z o.o. organizuje jednodniowe warsztaty "Teoria
i praktyka w pomiarach pH/przewodnictwa oraz miareczkowaniu automatycznym”.
 
Warsztaty odbędą się w Laboratorium Aplikacyjnym firmy Metrohm Polska w Opacz-Kolonia k/Warszawy.

Dojazd do naszej siedziby.


Serdecznie zapraszamy.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym mp@metrohm.pl.
W trakcie warsztatów przewidywane są wykłady i praktyczne zajęcia laboratoryjne, w tym:
 • Podstawy teoretyczne pomiaru pH i przewodnictwa
 • Kalibracja elektrod
 • Budowa elektrody pH i celi konduktometrycznej
 • Obsługa i przechowywanie elektrod oraz cel konduktometrycznych
 • Rozwiązywanie problemów podczas pomiarów pH/przewodnictwa
 • Podstawy teoretyczne miareczkowania
 • Instrumentarium
 • Dobra praktyka ważenia (firma Sartorius)
 • Praktyczne aspekty miareczkowania automatycznego
 • Kwalifikaja systemów do pomiarów pH/przewodnictwa/miareczkowania

Koszt udziału w warsztatach:

 • 250 PLN netto – dla użytkowników aparatów firmy Metrohm
 • 600 PLN netto – dla pozostałych uczestników
Opłata za udział w warsztatach następuje na podstawie faktury VAT.

Metrohm Polska zapewnia materiały szkoleniowe, przyrządy i odczynniki do prowadzenia zajęć praktycznych, jak również wyżywienie w przerwie trwania zajęć.

Z uwagi na charakter warsztatów – praca w laboratorium – ilość uczestników jest ograniczona do 18.
O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na warsztaty

*
*
*
*
*
*