Warsztaty z „Oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischer'a”
2017-06-26 10:00 - 2017-06-27 16:00 (Polska, Opacz-Kolonia)

Data: 26-27.06.2017 r. 

Miejsce: Metrohm Polska, Opacz-Kolonia k/Warszawy, ul. Centralna 27 Dojazd do naszej siedziby

Opis warsztatów:

Warsztaty składają się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym można zapisać się na wybrany moduł szkoleniowy, a tym samym dostosować zakres warsztatów do własnych potrzeb.

Podczas wykładów i praktycznych zajęć laboratoryjnych uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw teoretycznych i zastosowań metody Karla Fischer’a,
 • technik  miareczkowania wolumetrycznego i kulometrycznego,
 • technik przygotowania próbek  ze szczególnym uwzględnieniem metody piecykowej,
 • praktycznej obsługi aparatury do automatycznego
 • miareczkowania KF,
 • zasady doboru odczynników,
 • rozwiązywania problemów z oznaczeniami KF,
 • aplikacji i metod,
 • prowadzenia kwalifikacji aparatów.

Warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowanych oraz doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie z firmy Metrohm Polska oraz przez zaproszonych ekspertów.

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykowane są osobom, które chcą pogłębić oraz utrwalić swoją wiedzę na temat oznaczania zawartości wody metoda Karla Fischer’a. W szczególności zapraszamy kierowników oraz specjalistów, którzy na co dzień wykorzystują tę metodę przy wykonywaniu analiz w laboratoriach chemicznych.

Koszt udziału w warsztatach:

 • Część teoretyczna 250 zł + VAT ( w dniu 26.06.2017)
 • Część praktyczna 600 zł + VAT   ( w dniu 27.06.2017)
 • Nocleg 150 zł + VAT (26/27.06.2017)

Opłata za udział w warsztatach następuje na podstawie faktury VAT.

Metrohm Polska zapewnia materiały szkoleniowe, przyrządy i odczynniki do prowadzenia zajęć praktycznych, catering oraz na życzenie nocleg.

Szczegółowy opis poszczególnych modułów został zamieszczony w harmonogramie warsztatów.

Rejestracja:

Po dokonaniu rejestracji poprzez formularz na stronie, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i wpisania na listę uczestników.

O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z regulaminem warsztatów oraz jego akceptacja.

Kontakt:

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail dk@metrohm.pl.

Formularz rejestracyjny

*
*
*
*
*
*
*
Wybór modułów


*
Prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczeń

*
Dane do faktury