Oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera - warsztaty
2018-10-23 10:00 - 2018-10-24 16:00 (Polska, Opacz-Kolonia)

Data: 23-24.10.2018 r. 

Miejsce: Metrohm Polska, Opacz-Kolonia k/Warszawy, ul. Centralna 27 Dojazd do naszej siedziby

Opis warsztatów:

Warsztaty składają się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym można zapisać się na wybrany moduł szkoleniowy, a tym samym dostosować zakres warsztatów do własnych potrzeb.

Podczas wykładów i praktycznych zajęć laboratoryjnych uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

·         podstaw teoretycznych i zastosowań metody Karla Fischera,

·         technik  miareczkowania wolumetrycznego i kulometrycznego,

·         technik przygotowania próbek  ze szczególnym uwzględnieniem metody piecykowej,

·         praktycznej obsługi aparatury do automatycznego

·         miareczkowania KF,

·         zasady doboru odczynników,

·         rozwiązywania problemów z oznaczeniami KF,

·         aplikacji i metod,

·         prowadzenia kwalifikacji aparatów.

Warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowanych oraz doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie z firmy Metrohm Polska, Sartorius Poland oraz Honeywell Research Chemicals.

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykowane są osobom, które chcą pogłębić oraz utrwalić swoją wiedzę na temat oznaczania zawartości wody metoda Karla Fischer’a. W szczególności zapraszamy kierowników oraz specjalistów, którzy na co dzień wykorzystują tę metodę przy wykonywaniu analiz w laboratoriach chemicznych.

Koszt udziału w warsztatach:

·         Część teoretyczna 250 zł + VAT (23.10.2017)

·         Część praktyczna 600 zł + VAT   (24.10.2017)

·         Nocleg 150 zł + VAT (23.10.2017)

Opłata za udział w warsztatach następuje na podstawie faktury VAT.

Metrohm Polska zapewnia materiały szkoleniowe, przyrządy i odczynniki do prowadzenia zajęć praktycznych, catering oraz na życzenie nocleg.

Szczegółowy opis poszczególnych modułów został zamieszczony w harmonogramie warsztatów.

Rejestracja:

Po dokonaniu rejestracji poprzez formularz na stronie, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i wpisania na listę uczestników.

O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z regulaminem warsztatów oraz jego akceptacja.

Kontakt:

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail dominika.kloch@metrohm.pl.

PL_Szkolenie_KF_11_20181

Formularz rejestracyjny
*
*
*
*
*
*
*
Wybór modułów


*
Prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczenia
Dane do faktury
*
*
*
*