Teoria i praktyka w pomiarach pH, przewodnictwa oraz miareczkowaniu automatycznym - warsztaty
2018-11-26 10:00 - 2018-11-27 16:00 (Polska, Opacz-Kolonia)

Data: UWAGA! NOWY TERMIN: 26-27.11.2018 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC

Miejsce: Metrohm Polska, Opacz-Kolonia k/Warszawy, ul. Centralna 27 Dojazd do naszej siedziby

Opis warsztatów:

Warsztaty składają się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym można zapisać się na wybrany moduł szkoleniowy, a tym samym dostosować zakres warsztatów do własnych potrzeb.

Podczas wykładów i praktycznych zajęć laboratoryjnych uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rodzaju miareczkowań potencjometrycznych,
 • rodzaju titrantów stosowanych w miareczkowaniu,
 • wyboru właściwego trybu miareczkowania (dynamiczny, monotoniczny, do punktu końcowego),
 • doboru parametrów do miareczkowania,
 • wyboru właściwej elektrody do miareczkowania, 
 • oszacowania krzywej miareczkowania, wyznaczania punktu końcowego,
 • zasad konserwacji i przechowywania elektrod wykorzystywanych do miareczkowania,        
 • dobrej praktyki ważenia.

Warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowanych oraz doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie z firmy Metrohm Polska oraz Sartorius Poland.

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykowane są osobom, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat pomiarów pH, przewodnictwa oraz miareczkowaniu automatycznym. Na szkolenie szczególnie zapraszamy kierowników oraz specjalistów, którzy na co dzień przeprowadzają wymienione analizy w laboratoriach chemicznych.

Koszt udziału w warsztatach:

 • Część teoretyczna 250 zł + VAT ( w dniu 26.11.2018)
 • Część praktyczna 600 zł + VAT   ( w dniu 27.11.2018)
 • Jeden nocleg 150 zł + VAT (26.11.2018)

Opłata za udział w warsztatach następuje na podstawie faktury VAT.

Metrohm Polska zapewnia materiały szkoleniowe, przyrządy i odczynniki do prowadzenia zajęć praktycznych, catering oraz na życzenie nocleg.

Szczegółowy opis poszczególnych modułów został zamieszczony w harmonogramie warsztatów.

Rejestracja:

Po dokonaniu rejestracji poprzez formularz na stronie, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i wpisania na listę uczestników.

O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z regulaminem warsztatów oraz jego akceptacja.

Kontakt:

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail dominika.kloch@metrohm.pl.

Formularz rejestracyjny
*
*
*
*
*
*
*
Wybór modułów


*
Prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczenia
Dane do faktury
*
*
*
*