Analizatory chemiczne - bezpłatna prezentacja aparatów u Klienta
2019-03-05 - 2019-12-31 (Polska)

Jeśli jesteś zainteresowany działaniem analizatorów chemicznych do pomiarów on-line, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę. Nasz specjalista przyjedzie do Twojej firmy, aby bezpłatnie zaprezentować możliwości analizatorów chemicznych do pomiarów on-line. Jeżeli po spotkaniu stwierdzisz, że nasza oferta jest dla Ciebie interesująca, specjalista Metrohm Process Analytics przeszkoli Twój zespół z obsługi wybranego aparatu i wypożyczy go bezpłatnie na 14 dni, abyś mógł przetestować własne próbki.

Promocja obejmuje następujące analizatory:

 • 2026 Miareczkowanie on-line
 • 2029 Fotometr on-line
 • Analizator OWO/CHZT

Więcej informacji o analizatorach Metrohm Process Analytics znajdziesz tutaj

Poniżej zostały podane przykładowe parametry pomiarowe on-line:

 • amoniak                      
 • azotany
 • azotyny 
 • chlorki 
 • chlor wolny
 • chlor całkowity 
 • chrom
 • CHZT (Chemiczne Zapotrzebowanie na tlen)
 • cyjanki 
 • fenole
 • fluorki
 • fosforany
 • jodki
 • jony amonowe 
 • krzemionka
 • kwas azotowy
 • kwas siarkowy
 • kwas solny
 • kwasowość całkowita 
 • kwasowość wolna 
 • liczba jodowa
 • liczba P i M
 • magnez
 • mangan
 • miedź
 • nikiel
 • OWO (Ogólny Węgiel Organiczny)
 • pH 
 • siarczki 
 • siarczany
 • siarczyny 
 • twardość Ca 
 • twardość całkowita 
 • twardość Mg
 • wapń
 • węglany 
 • zasadowość 
 • zawartość H2O w różnych próbkach
 • żelazo (II)
 • żelazo (III)

Kontakt do specjalisty Metrohm Process Analytics

e-mail: dominik.gubernat@metrohm.pl 

> Dowiedz się o promocji na analizator 2029

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: dominik.gubernat@metrohm.pl  lub nr tel.: 785-702-912