Chromatografia jonowa - jak prawidłowo wybrać kolumnę dla aplikacji?
2016-08-02 (Opacz-Kolonia, Polska)

Screenshot of the online Column Finder

Z myślą o użytkownikach aparatów do chromatografii jonowej, Metrohm udostępnił wyszukiwarkę kolumn on-line, która umożliwia szybkie znalezienie odpowiedniej kolumny do danego zastosowania.

“Wiem jaki muszę oznaczyć analit, i w której  matrycy, jednak nie jestem pewien, jak wybrać właściwą kolumnę dla danej aplikacji ”. Nowa wyszukiwarka kolumn dostarczy Ci wszystkich potrzebnych informacji  – i to w ciągu kilku sekund! Wyszukiwarka umożliwia znalezienie odpowiedniej kolumny poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów w następującej kolejności: 

  1. Wybór analizy: anionów, kationów lub związków organicznych
  2. Określenie rodzaju oznaczanego analitu
  3. Zdefiniowanie rodzaju detekcji 

W rezultacie wyszukiwarka kolumn wyświetla kolumnę, która najlepiej sprawdza się dla określonej aplikacji. 

> Przejdź do wyszukiwarki kolumn

> Pobierz w języku angielskim