Automatyczne wyznaczanie miana odczynnika Karla Fischera
2018-09-19 12:30

Metrohm ma przyjemność zaprezentować Notę Aplikacyjną
(AN-KF-PL-01) oraz Raport Aplikacyjny  (AR-KF-PL-01),
które opisują metodę automatycznego wyznaczania miana odczynnika Karla Fischera.

Przedstawione dokumenty zawierają opis procedury pomiarowej oraz wyniki mianowania odczynnika Karla Fischera uzyskane za pośrednictwem manualnego oraz automatycznego wyznaczania miana odczynnika KF. Wiarygodność i rzetelność przedstawionych wyników jest potwierdzona dzięki zamieszczonym danym statystycznym, gdzie obliczono RSD oraz odzysk przy użyciu roztworu wzorcowego Hydranal Water Standard 10 mg/g.

Do pobrania:

Pobierz notę aplikacyjną: AN-KF-PL-01 Automated KF Titer Determination 

Pobierz raport aplikacyjny: AR-KF-PL-01 Automated KF Titer Determination

Pobierz ulotkę: AR-KF-PL-01 Flyer