Monitoring stężenia wolnego                   i całkowitego chloru w ściekach
2017-08-23

Single-parameter online analyzer for differential absorbance colorimetry (DAC)

Metrohm Process Analytics ma przyjemność przedstawić system ICON Analyzer, który idealnie nadaje się do przemysłowego monitoringu stężenia całkowitego i wolnego chloru w ściekach przy zastosowaniu techniki oznaczeń fotometrycznych.

Chlor jest jedną z najczęściej produkowanych substancji chemicznych na świecie. Może być on używany do dezynfekcji, rozbijania lub neutralizacji niepożądanych związków w wodzie i ściekach. Należy jednak pamiętać, że nadmiar chloru, zarówno wolnego jak i związanego, może negatywnie wpłynąć na jakość wody. 

Wolny chlor obejmuje kwas chlorowy (I) (HOCl) i jego sprzężoną zasadę, jon podchlorynowy (OCl-), podczas gdy związany chlor  (np. w formie chloraminy) zawiera związki powstałe w obecności amoniaku lub azotu organicznego. Całkowity chlor jest sumą wolnego  i związanego chloru.

Monitoring wód zawierających związki chloru jest ważny dla ochrony środowiska, jak i w celu określania przydatności wody do spożycia. Ścieki oczyszczone analizowane są pod kątem całkowitej zawartości chloru, gdyż jego mała zawartość w wodzie pozytywnie wpływa na faunę i florę morską. W wodzie kranowej natomiast monitoruje się chlor wolny w celu ochrony przez zanieczyszczeniami oraz kontroli działania centralnego systemu dozującego. 

W badanej metodzie  opartej na normie ISO 7393/2-1985 próbkę miesza się z odczynnikami w sposób w pełni zautomatyzowany, dając rozpuszczalny produkt, który można zmierzyć fotometrycznie przy długości fali wynoszącej 505 nm. W przypadku chloru całkowitego stosowany         jest dodatek jodków, które są utleniane do jodu w obecności chloramin. Jod i wolny chlor reagują z N,N-dietylo-p-fenylenodiaminą (DPD).

> Dowiedz się więcej o ICON Analyzer

> Pobierz notkę prasową w języku angielskim